Διδακτική της Πληροφορικής


Επισκόπηση των βασικών αξόνων αναφοράς που κατευθύνουν τη συγκρότηση του επιστημονικού πεδίου της Διδακτικής της Πληροφορικής και των χρησιμοποιούμενων μεθοδολογικών εργαλείων, Παρουσίαση πρωτότυπων ερευνών που εντάσσονται στην παραπάνω προβληματική και χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα μεθοδολογικά εργαλεία, Σχεδίαση εκπαιδευτικών σεναρίων που αφορούν έννοιες πληροφορικής στο πλαίσιο μιας κοινωνικό-εποικοδομιστικής προσέγγισης.


Στόχοι Μαθήματος

Να αποκτήσουν οι φοιτητές γνώσεις στις βασικές έννοιες που συγκροτούν το γνωστικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής και να αναπτύξουν ικανότητες που αφορούν στη διδακτική προσέγγιση της Πληροφορικής καθώς και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Δεν υπάρχουν


Περιεχόμενα

Θεωρίες μάθησης και πληροφορική (συμπεριφορισμός, γνωστικός και κοινωνικοπολιτιστικός εποικοδομισμός). Διδακτικές μέθοδοι (μέθοδοι για τη διδασκαλία που βασίζονται στην ομαδο-συνεργατικότητα, στη διερεύνηση, στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης, στα σχέδια εργασίας κ.λπ.). Οργάνωση μαθήματος (διδακτικά μοντέλα, διδακτικοί στόχοι & προσδοκώμενα αποτελέσματα, εκπαιδευτικές τεχνικές, σχεδιασμός της διδασκαλίας). Αξιολόγηση (σκοποί - λειτουργίες, εργαλεία αξιολόγησης, ανατροφοδότηση). Η πληροφορική στην εκπαίδευση (η πληροφορική ως γνωστικό αντικείμενο - εποπτικό μέσο διδασκαλίας - γνωστικό εργαλείο, το τεχνοκεντρικό πρότυπο, το ολοκληρωμένο ή ολιστικό πρότυπο και το πραγματολογικό πρότυπο ένταξης της πληροφορικής στην εκπαίδευση, το πρόγραμμα σπουδών πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση - μαθήματα - εκπαιδευτικό υλικό - σχολικά εργαστήρια). Ειδικά θέματα της διδακτικής της πληροφορικής και του προγραμματισμού (παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις & προσεγγίσεις που βασίζονται σε σύγχρονες θεωρίες μάθησης). Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού και εκπαιδευτικών ιστοσελίδων.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Δημήτριος Τσώλης
Τμήμα: Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
Ίδρυμα: Πανεπιστήμιο Πατρών
Θεματική Περιοχή: Επιστήμες Μηχανικού Η/Υ και Ηλεκτρονικού Μηχανικού
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ