Τεχνικές Μελέτες και Νομοθεσία (EL234)


Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρονικής σε διαδικασίες, έννοιες και το θεσμικό πλαίσιο που θα συναντήσουν στην μελλοντική τους επαγγελματική πορεία, και όπου θα κληθούν να αξιοποιήσουν τις επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους. Ειδικότερα, οι ενότητες του μαθήματος έχουν ως κάτωθι: Διαδικασίες έκδοσης νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων του κράτους. Αποτελεσματικός τρόπος αναζήτησης νομοθεσίας. Μελέτες (Αναγκαιότητα και περιεχόμενο τεχνικών μελετών, θεσμικό πλαίσιο μελετών, ιδιωτικές μελέτες, κατηγορίες μελετών με έμφαση στις ηλεκτρομηχανολογικές-ηλεκτρονικές μελέτες και στις μελέτες δικτύων Η/Υ και πληροφορικής. Μητρώα τεχνικών επαγγελμάτων για μελέτη και κατασκευή έργων δημοσίου (ΜΕΚ ΜΕΕΠ). Διαδικασία συμβάσεων για σύναψη μελετών με το Δημόσιο Διαδικασίες ανάθεσης και κατασκευής Δημοσίων έργων. Συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα Ρυθμίσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ηλεκτρονικής. Τεχνικές προδιαγραφές εσωτερικών δικτύων ηλεκτρονικών εγκαταστάσεων


Στόχοι Μαθήματος

Η σωστή παρουσία του Ηλεκτρονικού Μηχανικού στην αγορά εργασίας.


Προαπαιτούμενες Γνώσεις

Το Τμήμα δεν έχει ορίσει προαπαιτούμενα


Περιεχόμενα

Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η εισαγωγή των φοιτητών του Τμήματος Ηλεκτρονικής σε διαδικασίες, έννοιες και το θεσμικό πλαίσιο που θα συναντήσουν στην μελλοντική τους επαγγελματική πορεία, και όπου θα κληθούν να αξιοποιήσουν τις επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν κατά την διάρκεια των σπουδών τους.

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Βαθμίδα:

Τύπος:

Προπτυχιακό

(A-)


Εκπαιδευτές: Νικήτας -Άρης Παπαδάκης
Τμήμα: Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε.
Ίδρυμα: ΤΕΙ Κρήτης
Θεματική Περιοχή: Άλλο Επιστημονικό Υπο-Πεδίο
Άδεια Χρήσης: CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Επισκεφτείτε το μάθημα

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ