Βρέθηκαν 264 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Εκπαίδευση ΙΙ

Ζαχαρούλα Σμυρναίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του μαθήματος: να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές σε θέματα σχετικά με τις έννοιες της αγωγής και της εκπαίδευσης, τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας και τους διδακτικούς στόχους, τις θεωρίες μάθησης και την αξία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις διαφορές μεταξύ των κλασσικών θεωριών μάθησης (του συμπεριφορισμού, του κονστρουκτιβισμού, του κονστραξιονισμού, των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών και της θεωρίας της δραστηριότητας), τη συναισθηματική νοημοσύνη, την εφαρμογή των θεωριών μάθησης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσω εκπαιδευτικών σεναρίων και την διαχείριση σχολικής τάξης. Επίσης, τη φύση των επιστημονικών εννοιών, την επιστημονική μέθοδο, την αξία του πειράματος στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη μοντελοποίηση, τις νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

natural sciences subject

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Μιχαήλ Κουππάρης, Νικόλαος Θωμαϊδης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας» διδάσκεται στα πλαίσια του Γενικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας στην ειδίκευση 'Αναλυτική Χημεία' και του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο 'Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας'.

humanities and arts subject

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Χρήστος Παρθένης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρα της Ελληνικής κοινωνίας καθώς και των κοινωνιών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, υπαγορεύει νέες ερμηνευτικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στις παραδόσεις παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο της πολιτισμικής ετερότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις υπερπόντιες χώρες (Αμερική, Καναδά, Αυστραλία) καθώς και οι διάφορες προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί στο επίπεδο της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

natural sciences subject

Υπολογιστική Γεωμετρία

Ιωάννης Εμίρης - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κυρτό περίβλημα σημείων σε 2, 3 και περισσότερες διαστάσεις, αλγόριθμος περιτύλιξης, μέθοδος διαίρει και βασίλευε, αυξητικός αλγόριθμος και υπολογισμός όγκου πολυέδρου. Πολυπλοκότητα χείριστης περίπτωσης και ευαίσθητη εξόδου, κάτω φράγματα, θεώρημα άνω φράγματος στο μέγεθος κυρτών περιβλημάτων, γεωμετρικός δυϊσμός. Γραμμική βελτιστοποίηση, αλγόριθμος Simplex, τυχαιοκρατικοί αλγόριθμοι και αναμενόμενη πολυπλοκότητα. Διάγραμμα Voronoi, μέθοδος σάρωσης, τριγωνοποίηση Delaunay, σύνδεση με το κυρτό περίβλημα. Τριγωνοποίηση σημειοσυνόλου σε 2 και περισσότερες διαστάσεις, τριγωνοποίηση απλού πολυγώνου και φύλαξη μουσείου, προβλήματα ορατότητας στο επίπεδο. Κάθετη υποδιαίρεση, εντοπισμός σημείου, πλησιέστερος γείτονας, γεωμετρικές δομές δεδομένων και γεωμετρική αναζήτηση. Διατάξεις ευθυγράμμων τμημάτων και ευθειών. Προβλήματα υλοποίησης, εκφυλισμένα δεδομένα και διαταραχή της εισόδου. Εφαρμογές στον σχεδιασμό της κίνησης ρομπότ, στη μελέτη της δομής μακρομορίων, στην γεωμετρική σχεδίαση με υπολογιστή (CAD) και στα γραφικά. Υλοποίηση γεωμετρικών αλγορίθμων στην βιβλιοθήκη γεωμετρικού λογισμικού CGAL ή σε Python.

natural sciences subject

Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων

Σεραφείμ Καραμπογιάς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Μάθημα αυτό είναι αφιερωμένο στη μελέτη των τυχαίων διαδικασιών και των ιδιοτήτων τους. Οι τυχαίες διαδικασίες παρέχουν καλά μοντέλα τόσο για τις πηγές πληροφορίας όσο και για το θόρυβο

natural sciences subject

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Μιχαήλ Σκούλλος, Εμμανουήλ Δασενάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιβαλλοντική Διαχείριση: Ορισμοί, Αναγκαιότητα, Αντιλήψεις, Εξέλιξη. Διαχείριση και επεξεργασία στερεών –υγρών αποβλήτων. Βασικά χαρακτηριστικά, περιβαλλοντικά προβλήματα, αρχές διαχείρισης επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Κατάστρωση προγραμμάτων περιβαλλοντικού ελέγχου. Προσδιορισμοί. Έλεγχος ποιότητας αποτελεσμάτων

natural sciences subject

Διδακτική των Μαθηματικών Ι

Νικόλαος Κλαουδάτος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα συμβάλλει στην θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών και επικεντρώνεται στις θεωρίες ‘Κατασκευής της Γνώσης- Constructivism’ και ‘Κοινωνικο-πολιτισμική’, οι οποίες βασίζονται στις εργασίες των Piaget και Vygotsky αντιστοίχως. Επιπλέον, αναπτύσσονται οι έννοιες ‘Διδακτική Κατάσταση’ και ‘Διδακτικό Συμβόλαιο’, οι οποίες βασίζονται στις εργασίες του Brousseau.

social sciences  subject

Βιομηχανική Οργάνωση ΙΙ - "Θεωρία Κρατικής Παρέμβασης και Ανταγωνισμού"

Νικόλαος Χαριτάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα της Βιομηχανικής Οργάνωσης ΙΙ αποτελεί την συνέχεια της Β.Ο. Ι . Εξετάζει την θεωρητική και πρακτική αναζήτηση της Οικονομικής επιστήμης στην επιδίωξη του Κράτους να συντονίσει την συμπεριφορά των επιχειρήσεων ώστε να αρθούν οι ατέλειες στην αγορά. Η κρατική παρέμβαση λοιπόν στις αγορές είτε σε απόλυτο επίπεδο (κρατικοποίηση) είτε στις σχετικές τιμές αποτελούν το κυρίαρχο ερώτημα του μαθήματος. Οι βασικές μορφές της παρέμβασης που εξετάζουμε σε θεωρητικό επίπεδο είναι: • η ανάλυση της κρατική παρέμβασης στην μονοπωλιακή οργάνωση των κλάδων (theory on optimal regulation) , • η ανάλυση της δημόσιας ιδιοκτησίας των παραγωγικών μονάδων και κλάδων (δημόσια διαχείρηση - ιδιωτικοποιήσεις theory of privatisation) • η ανάλυση των δημόσιων διαγωνισμών (theory of public procurement ) • η ανάλυση της πολιτικής των κανόνων του ανταγωνισμού (antitrust and competition policy). Σε πρακτικό επίπεδο προβλέπεται να παρουσιαστούν (case studies) και να αναλυθούν ερωτήματα και πρακτικές που εξετάζουν συγκεκριμένες εφαρμογές του κρατικού ελέγχου όπως στην ηλεκτρικής ενέργειας, στις τηλεπικοινωνίες στις μεταφορές στην φαρμακοβιομηχανία , στην πλειοδοσία για την κινητή τηλεφωνία, και τέλος στον κυβερνοχώρο (the case of Napster) κ.α.

natural sciences subject

Αριθμητική Ανάλυση

Νικόλαος Μισυρλής - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα ανήκει στην ευρύτερη περιοχή των Επιστημονικών Υπολογισμών (Scientific Computing). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Επιστημονικοί Υπολογισμοί είναι μια ανερχόμενη περιοχή καθόσον έχει εφαρμογές σε πολλές επιστήμες. Πρόσφατα έχουν αρχίσει να δημιουργούνται πανεπιστημιακά τμήματα σε αυτή την περιοχή (βλ. Σύνδεσμοι). Η αριθμητική προσομείωση αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη μελέτη των επιστημονικών προβλημάτων που προκύπτουν από πολλές επιστήμες όπως Φυσική, Χημεία, Γεωλογία, Βιολογία, Οικονομικά κ. α. Τα περισσότερα από αυτά τα προβλήματα καταλήγουν στην επίλυση ενός μαθηματικού προβλήματος. Για παράδειγμα στην επίλυση ενός μεγάλου γραμμικού συστήματος αλγεβρικών εξισώσεων, το οποίο μπορεί να επιλυθεί μόνον με αριθμητικές μεθόδους. Ο στόχος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες γνώσεις προκειμένου να είναι σε θέση να αναπτύξει λογισμικό για την αριθμητική επίλυση βασικών μαθηματικών προβλημάτων.

natural sciences subject

Τηλεπικοινωνιακά Ψηφιακά Δίκτυα

Δημήτρης Βαρουτάς, Θωμάς Σφηκόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δομή Δημόσιων Τηλεπικινωνιακών Δικτύων. Θεωρία κίνησης. Αρχές πολυπλεξίας. Συστήματα Αναλογικής και ψηφιακής μετάδοσης. Σύγχρονη Ψηφιακή Ιεραρχία (SDH). Αρχές μεταγωγής. Συστήματα μεταγωγής Τεχνικές μεταγωγής (διάκριση χώρου και χρόνου). Ψηφιακή Μεταγωγή. Έλεγχος Συστημάτων Μεταγωγής. Σηματοδοσία. Ευφυή Δίκτυα (IN). ISDN (υπηρεσίες, βασικά χαρακτηριστικά, αρχιτεκτονική, σηματοδοσία). Μεταγωγή Πακέτου σε Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα (ΑΤΜ, MPLS). Τεχνολογία Eathernet και τηλεφωνία ΙΡ. Δίκτυα Πρόσβασης Ευρείας Ζώνης (ADSL, FTTx, ασύρματα δίκτυα σταθερών τερματικών, Wi-Fi, Wi-Max κλπ.). Απελευθέρωση Τηλεπικοινωνιακής Αγοράς και Τηλεπικοινωνιακές Πολιτικές και Ρύθμιση. Αρχές τεχνοοικονομικής ανάλυσης στο σχεδιασμό τηλεπικοινωνιακών δικτύων.