Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Ιστορία Θεσμών

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου, Σοφία Τζωρτζακάκη-Τζαρίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μελετώνται οι σημαντικότεροι επιμέρους θεσμοί του Οθωμανικού εμπράγματου δικαίου και η διαχρονική ισχύς τους στο σύγχρονο ελληνικό εμπράγματο δίκαιο, με παράλληλη μελέτη και σχολιασμό της σύγχρονης νομολογίας και ιδιαίτερα εκείνης του Αρείου Πάγου, ως διαμορφωτικής κατευθυντηρίων αρχών προς τα δικαστήρια της ουσίας.

social sciences  subject

Griechische und roemische Rechtsgeschichte

Καλλιόπη Παπακωνσταντίνου - Προπτυχιακό - (A-)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περίοδοι εξέλιξης ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου. Πηγές ελληνικού και ρωμαϊκού δικαίου. Βασικά στοιχεία και θεσμοί των νομοθεσιών Χαρώνδα, Ζάλευκου, πολιτείας Λακεδαιμονίων, Αθηναίων και Κρητών. Βασικά χαρακτηριστικά, πολιτειακά όργανα και θεσμοί της αρχαίας Ρώμης στις περιόδους της Βασιλείας, Δημοκρατίας και Αυτοκρατορίας.

humanities and arts subject

Οικολογική Ερμηνεία και Καινή Διαθήκη

Αικατερίνη Τσαλαμπούνη - Προπτυχιακό - (A+)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίσουν την οικολογική ερμηνευτική μέθοδο της Καινής Διαθήκης, όπως αυτή αναπτύχθηκε κατά τα τελευταία χρόνια και (α) θα διερευνήσουν πόσο αυτή μπορεί να εμπλουτισθεί με στοιχεία της Ορθόδοξης ερμηνευτικής και θεολογικής παράδοσης, (β) θα την εφαρμόσουν σε επιλεγμένα κείμενα της Καινής Διαθήκης και (γ) θα αξιολογήσουν πώς και κατά πόσο μία τέτοια ανάγνωση του βιβλικού κειμένου μπορεί να δώσει απαντήσεις σε ένα καίριο σύγχρονο πρόβλημα, όπως είναι αυτό της οικολογίας διαπιστώνοντας τις δυνατότητες αλλά και όρια του κειμένου.

humanities and arts subject

Σύγχρονη Γαλλική Δραματουργία

Καλλιόπη Εξάρχου - Προπτυχιακό - (A-)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο τέλος του 20ου αιώνα το καθεστώς της υβριδικότητας στη λογοτεχνία διευρύνεται και εδραιώνεται. Ήδη από το 1970 ανιχνεύονται στοιχεία αυτής της ειδολογικής ανάμειξης, η οποία παίρνει στο χώρο του θεάτρου διαστάσεις που συχνά χαρακτηρίζονται «επικίνδυνες». Πιο συγκεκριμένα είναι η δραματουργία μετά το 1970 που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του μαθήματος, το οποίο μέσα από την θεματική και μορφική προσέγγιση των κειμένων αποσκοπεί στη διαπίστωση της εξέλιξης της θεατρικής γραφής που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται στον άξονα του ειδολογικού διαλόγου και ιδιαίτερα του δραματικού/επικού.

humanities and arts subject

Χώρος και διαδικασίες αγωγής

Δημήτριος Γερμανός - Προπτυχιακό - (A+)
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο του μαθήματος είναι η μελέτη των στοιχείων που θεμελιώνουν την παιδαγωγική ποιότητα του χώρου. Διερευνώνται τόσο τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης του χώρου, όσο και η δυναμική που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της σχέσης "παιδί – χώρος" και εξετάζονται οι δυνατότητες σύνδεσής τους με μια διαδικασία αγωγής. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις για τη μετατροπή του χώρου σε "πεδίο αγωγής", δηλαδή σε μια υλική ενότητα που θα προσφέρει το πλαίσιο αλλά και τα ερεθίσματα για την εκπαιδευτική διαδικασία.

natural sciences subject

Οικονομική γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Θωμάς Μπουρνάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βασικές αρχές της οικονομικής της παραγωγής και της παραγωγής προϊόντων, Γεωργική εκμετάλλευση, τύποι εκμεταλλεύσεων, οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ρόλος του αγρότη στη λήψη αποφάσεων, ως διαχειριστή της γεωργικής εκμετάλλευσης. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, Οργάνωση και αναδιοργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

engineering subject

Οπτικοακουστικά Μέσα και Αρχιτεκτονική

Νικόλαος Τσινίκας - Προπτυχιακό - (A+)
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δημιουργία οπτικοακουστικής παρουσίασης που αφορά θέματα και πρόσωπα της αρχιτεκτονικής.

social sciences  subject

Θεσμοί των Ευρωπαϊκών Λαών Ι 19ος-20ος αιώνας (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι το Δίκαιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας σε σύγκριση με το κανονικό Δίκαιο της Καθολικής Εκκλησίας.

engineering subject

Ημιαγωγά υλικά: Θεωρία - Διατάξεις

Γεώργιος Λιτσαρδάκης - Προπτυχιακό - (A)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

α) Στοιχεία θεωρίας ημιαγωγών: Στοιχειώδεις θεωρητικές αρχές. Aγωγιμότητα ημιαγωγών. Hμιαγωγοί προσμίξεων. Hμιαγωγοί σε συνθήκες μη-ισορροπίας. Mέτρηση ιδιοτήτων ημιαγωγών. β) Aρχές λειτουργίας των ημιαγωγικών διατάξεων: Tεχνολογία κατασκευής. Eπαφή p-n, δίοδος p-n. Διπολικό τρανζίστορ. FET επαφής. Tρανζίστορ MOS.

humanities and arts subject

Διαγλωσσική Επικοινωνία

Ελένη Κασάπη - Μεταπτυχιακό - (A+)
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ενότητα 1: εισαγωγικές πληροφορίες για το μάθημα Ενότητα 2: σχολιασμένη μετάφραση Ενότητα 3: μετάφραση και νοηματική, πραγματολογική προσβασιμότητα στο πρωτότυπο Ενότητα 4: μεταφραστική πράξη και μεταφραστικές εντάσεις Ενότητα 5: εξ αποστάσεως διδασκαλία Ενότητα 6: μετάφραση και εκδόσεις Ενότητα 7: εγκυρότητα κειμένου πηγή και αξιολόγηση πολλαπλών μεταφράσεων Ενότητα 8: περικοπές από το έργο του Αποστόλου Παύλου Ενότητα 9: ιστορική έρευνα και μετάφραση Ενότητα 10: διεπιστημονικότητα στη μετάφραση