Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Η ανασυγκρότηση της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης μεταπολεμικά. Συγκρίσεις με την Ευρώπη

Μαρία Καβάλα - Προπτυχιακό - (A+)
Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο του μαθήματος είναι να προσεγγίσουμε τους τρόπους με τους οποίους ανασυγκροτήθηκε θεσμικά, οικονομικά, κοινωνικά κυρίως κατά την πρώτη δεκαετία (1945 - 1955) μετά το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Γερμανική Κατοχή, η άλλοτε πολυπληθής και ακμάζουσα εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης και τι δείχνει αυτό για την πόλη και την κοινωνία της, τι δείχνει ευρύτερα για την ελληνική κοινωνία και πολιτεία της εμφυλιακής και μετεμφυλιακής περιόδου. Με επίκεντρο την ελληνική περίπτωση γίνονται συγκρίσεις με την Ευρώπη και την ανασυγκρότηση των εβραϊκών κοινοτήτων εκεί. Η συζήτηση διεθνώς είχε ξεκινήσει τη δεκαετία του 1980 και μετά το 1990 την πολιτική αλλαγή στην Αν. Ευρώπη και την πρώην Σοβιετική Ένωση, επανήλθε με νέα δεδομένα και ερωτήματα. Η γενοκτονία των Εβραίων και η μετέπειτα πορεία της ανασυγκρότησης εκείνων που επέζησαν εντάσσεται πια στο ευρύτερο ιστορικό πλαίσιο των χιλιάδων προσφύγων που δημιούργησε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και των αντίστοιχων προβλημάτων στις επιμέρους κοινωνίες. Μετατρέπεται έτσι σε τμήμα της ευρωπαϊκής ιστορίας και όχι μόνο της εβραϊκής. Στην ελληνική ιστοριογραφία η σχετική έρευνα και συζήτηση για τους διασωθέντες και την αποκατάσταση ξεκίνησε πολύ πρόσφατα. Η σημασία της έγκειται στο ότι με τον τρόπο αυτό τόσο η γενοκτονία των Εβραίων όσο και η αποκατάσταση των ελάχιστων διασωθέντων εντάσσεται στην ελληνική ιστοριογραφία, παύει να αποτελεί μια από τις μέχρι τώρα «σιωπές» της και συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας πληρέστερης εικόνας για την εποχή. Κατά αυτόν τον τρόπο εμπλουτίζεται η ιστορική έρευνα και ο προβληματισμός των ανθρωπιστικών επιστημών και γίνεται η συλλογική μνήμη πλουσιότερη και πιο ανοιχτή.

natural sciences subject

Human computer interaction

Διονύσιος Πολίτης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

H στόχευση του μαθήματος είναι διττή: Αφενός οι διδασκόμενοι να γνωρίζουν τις θεωρίες μάθησης και το γνωστικό υπόβαθρό που διέπει την αλληλεπίδραση των χρηστών με τα πάσης φύσεως υπολογιστικά συστήματα (συμπεριλαμβανομένου του Διαδικτύου), αφετέρου δε να εξειδικεύονται σε μεθόδους και γλώσσες προγραμματισμού ώστε να δημιουργούν με τεχνικές ταχείας προτυποποίησης (rapid prototyping) διαδραστικά μοντέλα που υλοποιούν τις τεχνικές "διαλόγου" που επιτάσσει η θεωρία.

social sciences  subject

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής Ι

Νικόλαος Θεοδωράκη - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να αναλύσει το θεωρητικό υπόβαθρο, αλλά και την αγορά της αναψυχής, όπως και να παρουσιάσει τη συμβολή της αθλητικής αναψυχής στην ποιότητα ζωής του σύγχρονου ατόμου. Θα διδαχθούν, κυρίως, οι βασικές αρχές οργάνωσης των προγραμμάτων αναψυχής που υλοποιούνται σε κλειστούς και σε ανοικτούς χώρους. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο μάνατζμεντ των προγραμμάτων Δημοτικών Αθλητικών Οργανισμών.

social sciences  subject

Γλώσσα και κοινωνία

Περικλής Πολίτης - Προπτυχιακό - (A+)
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι η επαφή των φοιτητών με την κοινωνιογλωσσολογία της μαζικής επικοινωνίας και η διαμόρφωση γλωσσικής επίγνωσης γύρω από θεμελιώδη ζητήματα ανάλυσης της νέας ελληνικής. Συγκεκριμένα, μελετάται, στο πλαίσιο της νεοελληνικής κοινωνίας, η σχέση της γλώσσας με τη μαζική επικοινωνία και ενημέρωση, την πολιτική και την ιδεολογία, την εθνικότητα, την κοινωνική τάξη, το φύλο, την ηλικία, την ταυτότητα. Παράλληλα, αναλύονται όψεις της νέας ελληνικής που συνδέονται άμεσα με τη δημόσια χρήση της, όπως, για παράδειγμα, οι γραμματικές και τα λεξικά της νέας ελληνικής, η ορθογραφία και το γλωσσικό λάθος, τα ξένα δάνεια και οι νεολογισμοί, τα λαϊκά και τα λόγια στοιχεία.

humanities and arts subject

Ιστορία της αρχιτεκτονικής των στυλ

Ιάκωβος Ποταμιάνος - Προπτυχιακό - (A+)
Θεάτρου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Μια εισαγωγή στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, όπου παρουσιάζονται και αναλύονται παραδείγματα από βασικές περιόδους και κινήματα από την αρχαιότητα ως την σύγχρονη εποχή. Έμφαση δίνεται στις κύριες αιτίες δημιουργίας των ιστορικών στυλ, τις βασικές θεωρητικές θέσεις τους και τα ιδιαίτερα οπτικά και χωρικά χαρακτηριστικά τους. Ο φοιτητής αξιολογείται τόσο από επί μέρους ασκήσεις όσο και από τελική εξέταση. Και οι δυο τρόποι αξιολόγησης στοχεύουν στην κατανόηση βασικών ιδεών και ουσιαστικών χαρακτηριστικών που θα τους φανούν χρήσιμα στην άσκηση της τέχνης τους, είτε αυτή είναι θεωρητική είτε συνθετική.

natural sciences subject

Συστήματα γνώσης

Νικόλαος Βασιλειάδης - Προπτυχιακό - (A-)
Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις μεθόδους αναπαράστασης γνώσης και συλλογιστικής καθώς και τη δομή, τη διαδικασία ανάπτυξης και τις χρήσεις των Συστημάτων Γνώσης. Γίνεται παρουσίαση και ανάλυση εννοιών που αφορούν την τεχνολογία γνώσης καθώς και διαφόρων προηγμένων συλλογιστικών, γίνεται, επίσης, παρουσίαση διαφόρων εφαρμογών συστημάτων γνώσης, και τέλος παρουσιάζεται αναλυτικά η ανάπτυξη αντίστοιχων προγραμμάτων (συστημάτων βασισμένων στη γνώση) χρησιμοποιώντας το σύστημα κανόνων παραγωγής CLIPS.

engineering subject

Ατομικά Δίκτυα Αρδεύσεων

Χρήστος Ευαγγελίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εξατμισοδιαπνοή (Mέθοδος μάζας, ενέργειας. Εμπειρικές μέθοδοι. Αξιολόγηση των μεθόδων). Σχέση εδάφους-νερού. (Mηχανική σύσταση εδάφους. Συγκράτηση νερού από το έδαφος. Διήθηση του νερού στο έδαφος). Ατομικά δίκτυα αρδεύσεως. Δίκτυα με τεχνητή βροχή(Kίνηση του νερού στους σωλήνες. Είδη σωληνωτών αγωγών. Εκτοξευτήρες. Εξήγηση του φαινομένου του καταιονισμού. Διάταξη με εύκαμπτα υλικά. Γενική λειτουργία εγκαταστάσεων. Κριτική των μεθόδων). Δίκτυα με σταγόνες αρδεύσεως. (Mονάδα ελέγχου. Φίλτρα. Δοχείο λιπάνσεως. Δίκτυο μεταφοράς. Δίκτυο εφαρμογής. Σταλακτήρες). Δίκτυα με αυλάκια.

medicine science health professions subject

Η ανάλυση του DNA στον έλεγχο της πατρότητας και στην εξιχνίαση του εγκλήματος

Λήδα Καλλιόπη Κοβάτση - Προπτυχιακό - (A)
Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ιατροδικαστική και Εγκληματολογία: Τα νεότερα επιστημονικά μας όπλα στην εξιχνίαση του εγκλήματος

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙΙ (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι σχέσεις μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων ή θρησκευτικών κοινοτήτων ή κοινοτήτων μη πιστευόντων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράδοση κατά πλειονότητα καθολική, προτεσταντική ή μικτή (καθολικοπροτεσταντική).

medicine science health professions subject

Γηροδοντοπροσθετική

Βασιλική Αναστασιάδου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Οδοντιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή Διαχείριση ηλικιωμένου ασθενή Μεταβολές Στοματογναθικού Συστήματος (ΣΓΣ) με την ηλικία Μεταβολές Στοματογναθικού Συστήματος (ΣΓΣ) με την ηλικία ΙΙ Ενδοδοντική θεραπεία σε ηλικιωμένους ασθενείς Τερηδόνα ρίζας και κινητή προσθετική Μερικές Οδοντοστοιχίες. Ηλικιωμένος ασθενής με μερική νωδότητα Ολική νωδότητα και ηλικιωμένοι Μαλακά επιστρώματα Φροντίδα ηλικιωμένου με σοβαρά συστηματικά νοσήματα. Ηλικιωμένος ασθενής με νόσο του Parkinson