Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Σκυρόδεμα - Δομικές Κατασκευές

Ιωάννης Γκούντας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα μηχανικών περιβάλλοντος και αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις βασικές έννοιες που αφορούν δομικές κατασκευές από σκυρόδεμα.

engineering subject

Σχεδιασμός Εικονικών Δικτύων

Σπυρίδων Νικολάου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις μεθόδους και τις τεχνολογίες για την υλοποίηση Εικονικών Δικτύων στα πλαίσια ενός ευρύτερου δικτύου WAN (Intranet ή Extranet).

natural sciences subject

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Σπυρίδων Νικολάου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα αποτελεί φυσική συνέχεια του μαθήματος Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι και στηρίζεται πάνω στις γνώσεις που παρέχονται σε εκείνο. Το μάθημα καλύπτει την τέταρτη και τελευταία ενότητα (Accessing the WAN) της επίσημης ύλης του προγράμματος Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration. Η διδασκαλία συνδυάζει την ηλεκτρονική πρόσβαση στην ύλη, με παραδόσεις στην αίθουσα και διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων πάνω στη διδακτέα ύλη, με χρήση και διαχείριση πραγματικών δικτυακών συσκευών (switches και routers) και άλλων δικτυακών υποδομών σε ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο του Τμήματος.

social sciences  subject

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

Γεώργιος Κυριαζόπουλος - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Οι Στόχοι του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η παροχή προς τους φοιτητές μιας εμπεριστατωμένης εισαγωγής στις διεθνείς οικονομικές αγορές, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφορετικών αγορών, το πλαίσιο λειτουργία τους, και τα βασικά προϊόντα τους. Οι φοιτητές αναμένεται να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας των διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών και τους τρόπους επένδυσης των θεσμικών επενδυτών που δραστηριοποιούνται σε αυτές. Το θεωρητικό υπόβαθρο της των ασκήσεων πράξης ταυτίζεται με το περιεχόμενο του θεωρητικού μέρους του μαθήματος, και για το λόγο αυτό αποφεύγεται η εκτενής επανάληψη του θεωρητικού υπόβαθρου. Στις λίγες περιπτώσεις που εισάγονται νέες θεωρητικές έννοιες, τότε αυτές αναλύονται με στόχο την καλύτερη κατανόηση των εργαστηριακών ασκήσεων. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητες με αποτέλεσμα να του δίνεται η δυνατότητα να: • Έχουν γνώση της λειτουργίας διαφορετικών οικονομικών αγορών. • Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της κάθε αγοράς. • Αναγνωρίζουν και να υπερπηδούν τα εμπόδια του χρηματοπιστωτικού συστήματος. • Εφαρμόζουν διαφορετικές στρατηγικές επένδυσης σε διαφορετικές αγορές, κατανόηση διεθνών χρηματοοικονομικών προϊόντων, και άλλων επιχειρησιακών εφαρμογών

engineering subject

Οδοποιΐα

Ιωάννης Γκούντας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Βασικές αρχές της Οδοποιίας

social sciences  subject

Διοίκηση εξωτερικής εμπορικής δραστηριότητας

Ιωάννης Αντωνιάδης, Αναστάσιος Αλεξανδρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η σημασία της εξωστρέφιας και των εξαγωγών για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αναλύεται το μεθοδολογικό εργαλείο “8 Βήματα για να Εξάγω” , και γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στις διαδικασίες εξαγωγών.

engineering subject

Τεχνικές απορρύπανσης εδαφών και θαλασσών

Λάζαρος Τσικριτζής - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Περιλαμβάνει βασικές γνώσεις της θαλάσσιας ρύπανσης, εστιάζοντας κυρίως στις πετρελαιοκηλίδες, τις επιπτώσεις τους και τις βασικές τεχνικές αντιμετώπισής τους. Κατά δεύτερο λόγο πραγματεύεται τις κύριες μεθόδους (φυσικές, χημικές, βιολογικές) αποκατάστασης εδαφών και κατ’ επέκταση και των υπόγειων υδάτων που αναπτύσσονται σε χαλαρά εδαφικά ιζήματα

engineering subject

Βιομηχανικά Συστήματα Ελέγχου

Κωνσταντίνος Γαύρος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η παροχή προς τον φοιτητή μιας εμπεριστατωμένης εισαγωγής στην θεωρία και στις εφαρμογές των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου με έμφαση στην ανάλυση.

engineering subject

Προγραμματισμός Η/Υ ΙΙ (Θεωρία)

Γεώργιος Φραγκούλης - Προπτυχιακό - (A-)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στα πλαίσια της θεωρίας, επιχειρείται είναι η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών των λειτουργικών συστημάτων. Ειδικότερα, αναλύονται οι βασικές αρχές και έννοιές τους. Μελετάται η δομή ενός λειτουργικού συστήματος και τα βασικά ζητήματα που διέπουν το σχεδιασμό, την αναπαράσταση, τη διαχείριση τη δρομολόγηση και το συγχρονισμό των διεργασιών. Ακόμη, εξετάζεται η διαχείριση της κύριας και της δευτερεύουσας μνήμης, τα συστήματα αρχείων, καθώς επίσης και ζητήματα σχετικά με είσοδο-έξοδο και αδιέξοδα διεργασιών. Τέλος, γίνεται μία επισκόπηση των δημοφιλέστερων λειτουργικών συστημάτων Unix, Linux και Windows.

natural sciences subject

Ηλεκτροτεχνία ΙΙ

Δημήτριος Τσιαμήτρος - Προπτυχιακό - (A-)
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα εξηγεί τις βασικές έννοιες του εναλλασσομένου ρεύματος (Τάση, ρεύμα, ισχύ). Αναλύει τις σχέσεις με τις οποίες υπολογίζονται τα παραπάνω μεγέθη. Περιγράφει τα στρεφόμενα διανύσματα, την αντιστάθμιση, τα τριφασικά συστήματα.