Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Λατινικά Ι

Στυλιανός Χατζηγρηγορίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιερατικών Σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Ερμηνεία θεολογικών κειμένων, Γραμματική, Συντακτικό.

social sciences  subject

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Γρηγόρης Γιανναράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα εστιάζεται στη χρονική αξία του χρήματος, τις βασικές αρχές χρηματοδότησης μιας επιχείρησης, την προέλευση των κεφαλαίων της και την αξιολόγηση επενδύσεων.

humanities and arts subject

Χριστιανική Γραμματεία Ι

Αναστάσιος Μαράς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιερατικών Σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στην Πατρολογία και μελέτη βίου, συγγραμμάτων και θεολογίας των Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων ως τον 4ο αι. μ.Χ.

humanities and arts subject

Χριστιανική Γραμματεία ΙΙΙ

Αναστάσιος Μαράς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιερατικών Σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στην Πατρολογία και μελέτη βίου, συγγραμμάτων και θεολογίας των Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων από τον 10ο ως τον20ο αι. μ.Χ.

humanities and arts subject

Εφαρμοσμένη Ποιμαντική

Μαρία Καράμπελια - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιερατικών σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή σε θέματα Εφαρμοσμένης Ποιμαντικής, όπως η συστηματική εξέταση και εύρεση αποτελεσματικών τρόπων για την πνευματική καθοδήγηση του εκκλησιαστικού πληρώματος, και η αποτύπωση ορισμένων μορφών αντιμετώπισης ποιμαντικών προβλημάτων σύμφωνα με τις αρχές της εκκλησιαστικής παράδοσης και ζωής.

natural sciences subject

Στατιστική ΙΙ

Γεώργιος Κοντέος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση προχωρημένων εννοιών και εργαλείων της στατιστικής πέραν του εισαγωγικού επιπέδου, καθώς και εφαρμογών της στατιστικής στη διοίκηση επιχειρήσεων και στα χρηματοοικονομικά. Παρουσιάζονται οι τεχνικές ανάλυσης της διακύμανσης, οι μη παραμετρικές μέθοδοι, η απλή και πολλαπλή παλινδρόμηση, η μη γραμμική παλινδρόμηση, οι εκτιμήσεις υποδειγμάτων με ποιοτικές εξαρτημένες μεταβλητές, οι έλεγχοι υποθέσεων στα παραπάνω υποδείγματα και τέλος γίνεται μια εισαγωγή στις μεθόδους εκτίμησης υποδειγμάτων χρονολογικών σειρών.

natural sciences subject

Οικονομικά Μαθηματικά

Νικόλαος Σαριαννίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Τo μάθημα προσφέρει μία αναλυτική παρουσίαση των μαθηματικών που απαιτούνται στις οικονομικές αναλύσεις. Προκειμένου να κατανοηθούν οι μαθηματικές έννοιες, το βιβλίο ακολουθεί μια λογική ανάπτυξη των μαθηματικών εννοιών.

natural sciences subject

Τεχνολογίες Πολυμέσων

Δημήτριος Συνδουκάς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στις τεχνολογίες πολυμέσων.

engineering subject

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και Ευχρηστία

Ευάγγελος Σαπρίκης - Προπτυχιακό - (A-)
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γρεβενά, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

humanities and arts subject

Ποιμαντική Θεολογία

Μαρία Καράμπελια - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ιερατικών σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή σε θέματα της Ποιμαντικής Θεολογίας, όπως οι διαστάσεις του ποιμαντικού έργου της Εκκλησίας, ο ρόλος του ποιμένα, η αλληλεπίδραση μεταξύ κοινής και κατ’ ιδίαν προσευχής, η συμβολή του Βαπτίσματος στην οντολογική μεταμόρφωση του ανθρώπου, η άρρηκτη σύνδεση μεταξύ δόγματος και ήθους στην λατρευτική ζωή της Εκκλησίας, το βαθύτερο νόημα και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του κηρύγματος, η σημασία της θεολογικής νοηματοδότησης του γάμου, η αναγνώριση της μετάνοιας ως τρόπου ζωής και η κατανόηση της αιτίας του θανάτου αλλά και της εκκλησιολογικής δυνατότητας για την υπέρβασή του.