Βρέθηκαν 384 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Διδακτικές μεθοδολογίες σε σύγχρονα μαθησιακά περιβάλλοντα

Βασιλική Μητροπούλου - Μούρκα - Μεταπτυχιακό - (A-)
Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα περιγράφονται και αναλύονται τα βασικότερα πρότυπα (μοντέλα) διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται κατά τη διδακτική πρακτική όπως αναδεικνύονται από τα σύγχρονα πορίσματα της Παιδαγωγικής επιστήμης, οι αλλαγές, τροποποιήσεις και βελτιώσεις που επιφέρει στα μοντέλα αυτά η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και εξετάζονται και αναλύονται οι δυνατότητες που προσφέρουν οι τεχνολογίες στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία.

medicine science health professions subject

Διδακτική της παιδαγωγικής γυμναστικής I

Βασίλειος Μπαρκούκης - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα περιλαμβάνει την εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στη διδασκαλία ποικίλων γυμναστικών ασκήσεων και κινητικών δραστηριοτήτων που είναι απαραίτητες για τη μάθηση κινητικών δεξιοτήτων και εξάσκηση των φυσικών ικανοτήτων στην παιδική ηλικία.

natural sciences subject

Παρατηρησιακή Αστρονομία

Ιωάννης Σειραδάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ουράνια σφαίρα. Τηλεσκόπια. Αστρικά σμήνη – Απόσταση σμήνους Υάδων. Αναγνώριση αστερισμών και ουρανίων σωμάτων. Ηλιακές παρατηρήσεις. Σελήνη. Μέθοδοι υπολογισμού αποστάσεων στην αστρονομία – Σφαιρωτά σμήνη – Αστέρες RR Λύρας. Διάγραμμα Hertzsprung - Russel. Φωτομετρία – Ιριδοφωτόμετρο – Φωτομετρία CCD. Φασματοσκοπία. Ταξινόμηση γαλαξιών – Χρήση χάρτη Palomar. Εκπαιδευτική εκδρομή σε τοποθεσίες κατάλληλες για αστρονομικές παρατηρήσεις (μακριά από πόλεις, ικανοποιητικό υψόμετρο) με σκοπό τη διεξαγωγή εκ μέρους των φοιτητών αστρονομικών μετρήσεων με φορητά όργανα του Εργαστηρίου Αστρονομίας.

natural sciences subject

Συστήματα πολυμέσων

Θρασύβουλος Τσιάτσος - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στις έννοιες και τεχνικές μετάδοσης, αποθήκευσης, παρουσίασης και επεξεργασίας πολυμεσικής πληροφορίας όπως ψηφιακή εικόνα, ήχος, βίντεο, σχεδιοκίνηση. Διαδραστικά Πολυμέσα. Πολυμέσα στο Διαδίκτυο. Σχεδιασμός πολυμεσικών εφαρμογών και εξοικείωση με λογισμικό δημιουργίας και επεξεργασίας πολυμέσων.

humanities and arts subject

Μετάφραση ειδικών κειμένων Ι

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A-)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη μετάφραση ειδικών κειμένων. Ο διδακτικός του στόχος είναι να κατανοήσει ο/η φοιτητής/τρια τα όρια του συγκεκριμένου πεδίου μεταφραστικής πρακτικής και τα βασικά ειδοποιά γνωρίσματα των κειμένων του. Η προσέγγιση του μαθήματος συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη, με έμφαση στον ψηφιακό χώρο και το διαδίκτυο, που αποτελούν τον νέο χώρο της μετάφρασης. Δίνεται έμφαση στην ορολογία και την αναζήτηση πληροφορίας, όπως και στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας της.

natural sciences subject

Αστροφυσική

Νικόλαος Στεργιούλας - Προπτυχιακό - (A-)
Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σύντομη εισαγωγή στην θεωρία των βαρυτικών ρευστών και των μελανών σωμάτων. Δημιουργία αστέρων από μεσοαστρικά νέφη. Αστέρες σε υδροδυναμική/υδροστατική ισορροπία. Αστρικοί άνεμοι και αστρικοί πίδακες. Αστρική εξέλιξη, δίσκοι προσαύξησης, τελικές καταστάσεις αστέρων, εκφυλισμένη ύλη. Λευκοί νάνοι, αστέρες νετρονίων και μελανές οπές.

medicine science health professions subject

Γενικές Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας των Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

Ιωάννης Αμβροσιάδης - Προπτυχιακό - (A-)
Κτηνιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• Εισαγωγή στις αρχές, έννοιες και μεθόδους των σύγχρονων συστημάτων διασφάλισης ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από την εφαρμογή των συστημάτων αυτών. • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής. Ανάπτυξη και εφαρμογή κανόνων Ορθής Υγιεινής Πρακτικής. Λοιπά προαπαιτούμενα για την εφαρμογή των συστημάτων αυτών (εκπαίδευση προσωπικού, έλεγχος προμηθευτών κτλ). • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι της Ανάλυσης Κινδύνων. • Αρχές, έννοιες και μέθοδοι του συστήματος HACCP. Ανάπτυξη και εφαρμογή του συστήματος στην παραγωγή των τροφίμων σε όλη την τροφική αλυσίδα. • Επιθεώρηση και συστηματική εκτίμηση των συστημάτων διασφάλισης ασφάλειας τροφίμων.

natural sciences subject

Υδραυλική των Υπόγειων Ροών

Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης - Προπτυχιακό - (A+)
Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

O ρόλος των υπόγειων νερών στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Tαξινόμηση των υπόγειων υδροφορέων. Yδραυλικές παράμετροι, ανομογένεια και ανισοτροπία. Tο μαθηματικό πρόβλημα των υπόγειων ροών. Aναλυτικές λύσεις μόνιμων και μη μόνιμων ροών σε υπόγειους υδροφορείς με ελεύθερη επιφάνεια, υπό πίεση και με διαρροή. Yδραυλική των πηγαδιών. Aριθμητικά μοντέλα υπόγειων υδροφορέων. Δοκιμαστικές αντλήσεις υπόγειων υδροφορέων. Xαρτογράφηση υπόγειων ροών.

humanities and arts subject

Γλώσσα του σώματος και λόγος - Η συμβολή του Θεάτρου στην Εκπαιδευτική πράξη

Ευαγγελία Παπαγεωργίου - Προπτυχιακό - (A+)
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα προσεγγίζονται, αναλύονται και χρησιμοποιούνται συστατικά στοιχεία και δράσεις του Θεάτρου ως Θεατρικής Παράστασης, που μπορούν να αξιοποιηθούν στην Εκπαιδευτική πράξη. Τα κύρια στοιχεία που συναποτελούν τη "γλώσσα" της θεατρικής παράστασης είναι η νοηματοδότηση μέσω των σωματικών, φωνητικών και λεκτικών ενεργειών, ο κριτικός στοχασμός, ο έλεγχος της κίνησης και της ομιλίας. Τα ίδια αυτά στοιχεία αφορούν και τη "γλώσσα" του/της εκπαιδευτικού στην τάξη. Έτσι, στο μάθημα «Γλώσσα του σώματος και Λόγος: η συμβολή του Θεάτρου στην Εκπαιδευτική πράξη» προσφέρονται θεατρική θεωρία και ασκήσεις που συντελούν στην επινόηση, κατασκευή, δημιουργία και παρουσίαση θεατρικών χαρακτήρων και στην κατανόηση της αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στα εκφραστικά/ επικοινωνιακά στοιχεία των θεατρικών χαρακτήρων και τις κοινωνικές τους σχέσεις. Μέσω της διαδικασίας αυτής, οι μελλοντικοί/ές εκπαιδευτικοί κατακτούν έναν αποτελεσματικότερο προφορικό λόγο, τη Γλώσσα του σώματος και οξύνουν τον Λόγο, τη σκέψη τους. Καλλιεργώντας σχετικές ικανότητες και τεχνικές, προετοιμάζονται να γίνουν οι ίδιοι/ες εμψυχωτές θεατρικών δράσεων, στην τάξη, ώστε να χρησιμοποιούν τις θεατρικές αυτές δράσεις για την διδασκαλία των μαθημάτων.

engineering subject

Διαχρονική προσέγγιση στην αρχιτεκτονική του Ελληνικού χώρου. Τυπολογία - συγκριτική Μορφολογία

Μαρία Αρακαδάκη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αρχιτεκτόνων, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Προσέγγιση, μέσω θεωρητικών παρουσιάσεων, στην αρχέγονη αρχιτεκτονική και τη γένεση των βασικών αρχιτεκτονικών μορφών. Οι καταβολές τής ελληνικής κατοικίας (προϊστορία, αρχαιότητα, βυζάντιο) και η εξέλιξή της τα μεταβυζαντινά και νεότερα χρόνια, στα πλαίσια του ευρύτερου χώρου των Βαλκανίων και της Ανατολικής Μεσογείου. Αρχιτεκτονικοί τύποι, υλικά και κατασκευές, μορφολογικά στοιχεία και εσωτερικός χώρος της κατοικίας στην ηπειρωτική και τη νησιωτική Ελλάδα