Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο Ι (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι Οδηγίες για την εξέταση των νομοθεσιών των κρατών που αφορούν τη θρησκεία ή την κοσμοθεωρία, τις οποίες κατέστρωσαν από κοινού δύο επιστημονικά συλλογικά όργανα, ήτοι το Συμβουλευτικό Πάνελ Ειδικών για την ελευθερία της θρησκείας και της κοσμοθεωρίας του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Δημοκρατία μέσω του Δικαίου (άλλως Επιτροπή Βενετίας του Συμβουλίου της Ευρώπης).

humanities and arts subject

Ανάλυση και παραγωγή λόγου στην ελληνική γλώσσα Ι

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Αντικείμενο του μαθήματος αυτού είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ανάλυση και την παραγωγή του λόγου στην Νέα Ελληνική.

social sciences  subject

Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο

Ευγενία Πρεβεδούρου - Προπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες και θεσμούς του διοικητικού οικονομικού δικαίου.

social sciences  subject

Ο αντισημιτισμός στον 20ο αιώνα

Μαρία Καβάλα - Προπτυχιακό - (A+)
Πολιτικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Tο μάθημα εξετάζει ιστορικά τη διαμόρφωση και τη μετεξέλιξη της ιδεολογίας του μοντέρνου αντισημιτισμού από τα μέσα του 19ου αιώνα και στη διάρκεια του 20ού αιώνα στον ευρωπαϊκό και στον ελληνικό χώρο με λίγες αναφορές στην παγκόσμια σκηνή. Η εχθρότητα κατά των Εβραίων, κοινό γνώρισμα όλων των λαών και όλων των περιόδων της ευρωπαϊκής ιστορίας, κρυσταλλωνόταν σε ένα σύνολο κατηγοριών όπως αυτή της θεοκτονίας, της «θυσίας του αίματος», της συνομωσίας κ.ά., που καθιστούσαν τον Εβραίο επικίνδυνο αλλά δεν του απέκλειαν τη δυνατότητα να βγει από την κατάσταση αυτή με το βάπτισμα. Η νεωτερικότητα σήμαινε τη μετάβαση από τις κατηγορίες αυτές σε μια βιολογική και μη ανατάξιμη κατηγορία της φυλετικής κατωτερότητας, θεμελιωμένη πλέον επιστημονικά.

agricultural sciences subject

Βιομετρία

Γεώργιος Μενεξές - Μεταπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στη Βιομετρία. Μέθοδοι περιγραφικής και επαγωγικής Στατιστικής. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι. Γεωργικός πειραματισμός και εισαγωγή στην ανάλυση παραλλακτικότητας. Εισαγωγή στα γραμμικά μοντέλα-υποδείγματα (general/mixed). Μεθοδολογία εγκατάστασης και ανάλυσης δεδομένων απλών πειραματικών σχεδιασμών (Completely Randomized Design, Randomized Complete Block Design, Latin Square Design, Balanced Lattice Design). Μεθοδολογία εγκατάστασης και ανάλυσης δεδομένων παραγοντικών πειραμάτων με παραγοντική ή/και ιεραρχική κατάταξη των επιπέδων των παραγόντων. Ανάλυση δεδομένων από πειράματα που περιλαμβάνουν ομάδες με υποομάδες (split plot designs) και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures designs). Ανάλυση πειραμάτων δικτυωμένων στο χώρο και στο χρόνο. Πολλαπλή γραμμική και μη γραμμική παλινδρόμηση. Εισαγωγή στην πολυδιάστατη – πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες, ανάλυση διγραφημμάτων (biplots) και διακρίνουσα ανάλυση. Ανάλυση κατηγορικών δεδομένων. Έλεγχοι συνάφειας. Εισαγωγή στην παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών. Ανάλυση βιολογικών δεδομένων με τη χρήση στατιστικών πακέτων.

social sciences  subject

Αθλητικός Τουρισμός

Νικόλαος Θεοδωράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα έχει σχεδιαστεί με σκοπό να παρουσιάσει εξειδικευμένα θέματα που σχετίζονται με το θεωρητικό υπόβαθρο του αθλητικού τουρισμού, αλλά και τη φύση της εργασίας των στελεχών στο χώρο αυτό.

social sciences  subject

Διοίκηση Αθλητισμού και Αναψυχής

Νικόλαος Θεοδωράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές/τριες στη Διοίκηση Αθλητισμού Αναψυχής. Θα γίνει αναλυτική αναφορά στις διαφορετικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τον ορισμό, τη φύση και την οριοθέτηση της Διοίκησης Αθλητισμού και Αναψυχή. Έμφαση θα δοθεί στη μελέτη και ανάλυση της αγοράς του αθλητισμού και της αναψυχής και των προϊόντων / υπηρεσιών τους. Τέλος, θα γίνουν παρουσιάσεις των βασικών λειτουργιών του μάνατζμεντ στον αθλητισμό.

natural sciences subject

Εκπαιδευτικά Περιβάλλοντα Διαδικτύου

Θρασύβουλος-Κωνσταντίνος Τσιάτσος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χρήση Συστήματος Διαχείρισης Μαθημάτων για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού και την επικοινωνία με τους φοιτητές. Αξιοποίηση ηλεκτρονικών παιχνιδιών για την κινητροδότηση και αξιολόγηση των φοιτητών.

humanities and arts subject

Σύγχρονη Γαλλική Δραματουργία

Καλλιόπη Εξάρχου - Προπτυχιακό - (A-)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο τέλος του 20ου αιώνα το καθεστώς της υβριδικότητας στη λογοτεχνία διευρύνεται και εδραιώνεται. Ήδη από το 1970 ανιχνεύονται στοιχεία αυτής της ειδολογικής ανάμειξης, η οποία παίρνει στο χώρο του θεάτρου διαστάσεις που συχνά χαρακτηρίζονται «επικίνδυνες». Πιο συγκεκριμένα είναι η δραματουργία μετά το 1970 που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού του μαθήματος, το οποίο μέσα από την θεματική και μορφική προσέγγιση των κειμένων αποσκοπεί στη διαπίστωση της εξέλιξης της θεατρικής γραφής που τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται στον άξονα του ειδολογικού διαλόγου και ιδιαίτερα του δραματικού/επικού.

medicine science health professions subject

Ανάλυση ισορροπίας και κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης Ι

Δημήτριος Πατίκας - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιγραφή και εφαρμογή πρωτοκόλλων αξιολόγησης της ισορροπίας