Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
medicine science health professions subject

Ανάλυση βάδισης

Δημήτριος Πατίκας - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιγραφή και παρουσίαση μεθόδων αξιολόγησής της βάδισης

natural sciences subject

Δίκτυα Επικοινωνίας και υπολογιστών

Σωτήριος Γούδος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

O σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με την αρχιτεκτονική και τα πρωτόκολλα στα σύγχρονα δίκτυα επικοινωνιών και υπολογιστών. Να μάθουν τα βασικά της διαδικτύωσης και τις εφαρμογές πάνω από τα IP δίκτυα.

engineering subject

Τοπογραφικά Δίκτυα και Υπολογισμοί

Χριστόφορος Κωτσάκης - Προπτυχιακό - (A)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

1) Ανασκόπηση Θεωρίας Εκτίμησης και Συνόρθωσης Παρατηρήσεων 2) Εισαγωγή στα Δίκτυα 3) Τύποι μετρήσεων δικτύου – Προεπεξεργασία δεδομένων 4) Εξισώσεις παρατηρήσεων στα Τοπογραφικά Δίκτυα και οι γραμμικοποιημένες μορφές τους 5) Δημιουργία κανονικών εξισώσεων και το πρόβλημα της αδυναμίας βαθμού 6) Τεχνικές και αλγόριθμοι συνόρθωσης δικτύου 7) Ανάλυση ακρίβειας και αξιοπιστίας αποτελεσμάτων συνόρθωσης δικτύου 8) Προβλήματα μετασχηματισμού δικτύων 9) Σχεδιασμός και Βελτιστοποίηση δικτύων

social sciences  subject

Εκκλησιαστικό Δίκαιο ΙΙΙ (ΜΠ)

Κυριάκος Κυριαζόπουλος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η γενική θεματική του μαθήματος είναι οι σχέσεις μεταξύ κράτους και θρησκευμάτων ή θρησκευτικών κοινοτήτων ή κοινοτήτων μη πιστευόντων στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με παράδοση κατά πλειονότητα καθολική, προτεσταντική ή μικτή (καθολικοπροτεσταντική).

agricultural sciences subject

Βιομετρία

Γεώργιος Μενεξές - Μεταπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στη Βιομετρία. Μέθοδοι περιγραφικής και επαγωγικής Στατιστικής. Διαστήματα εμπιστοσύνης. Παραμετρικοί και μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι. Γεωργικός πειραματισμός και εισαγωγή στην ανάλυση παραλλακτικότητας. Εισαγωγή στα γραμμικά μοντέλα-υποδείγματα (general/mixed). Μεθοδολογία εγκατάστασης και ανάλυσης δεδομένων απλών πειραματικών σχεδιασμών (Completely Randomized Design, Randomized Complete Block Design, Latin Square Design, Balanced Lattice Design). Μεθοδολογία εγκατάστασης και ανάλυσης δεδομένων παραγοντικών πειραμάτων με παραγοντική ή/και ιεραρχική κατάταξη των επιπέδων των παραγόντων. Ανάλυση δεδομένων από πειράματα που περιλαμβάνουν ομάδες με υποομάδες (split plot designs) και επαναλαμβανόμενες μετρήσεις (repeated measures designs). Ανάλυση πειραμάτων δικτυωμένων στο χώρο και στο χρόνο. Πολλαπλή γραμμική και μη γραμμική παλινδρόμηση. Εισαγωγή στην πολυδιάστατη – πολυμεταβλητή στατιστική ανάλυση. Ανάλυση σε κύριες συνιστώσες, ιεραρχική ανάλυση σε συστάδες, ανάλυση διγραφημμάτων (biplots) και διακρίνουσα ανάλυση. Ανάλυση κατηγορικών δεδομένων. Έλεγχοι συνάφειας. Εισαγωγή στην παραγοντική ανάλυση των αντιστοιχιών. Ανάλυση βιολογικών δεδομένων με τη χρήση στατιστικών πακέτων.

humanities and arts subject

Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Βασίλειος Φούκας - Προπτυχιακό - (A-)
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να μελετήσουν οι συμμετέχοντες/ουσες σε αυτό τη διαχρονική εξέλιξη της ελληνικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης από το 1837, έτος ίδρυσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, έως τη Μεταπολίτευση (1974). Η έμφαση θα δοθεί στις Φιλοσοφικές Σχολές των δύο Πανεπιστημίων, Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

agricultural sciences subject

Γεωργικός Πειραματισμός

Γεώργιος Μενεξές - Προπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγή στο γεωργικό πειραματισμό. Σκοπός του γεωργικού πειραματισμού. Πειράματα στον αγρό, πειράματα στο θερμοκήπιο, πειράματα στο εργαστήριο. Τυχαιοποίηση, επανάληψη, δημιουργία ομάδων. Μεθοδολογία εγκατάστασης γεωργικών πειραμάτων. Εισαγωγή στην ανάλυση παραλλακτικότητας. Στατιστικοί έλεγχοι σημαντικότητας. Πειραματικό σφάλμα. Πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο. Συγκρίσεις μέσων όρων. Πλήρως τυχαιοποιημένο σχέδιο σε ομάδες. Σχέδιο λατινικού τετραγώνου. Παραγοντικά πειράματα. Κύριες επιδράσεις και αλληλεπιδράσεις παραγόντων. Εισαγωγή στη γραμμική συσχέτιση. Εισαγωγή στην ανάλυση παλινδρόμησης. Μετασχηματισμοί δεδομένων. Παραδείγματα – Εφαρμογές. Επίδειξη χρήσης στατιστικών πακέτων. Πρακτική άσκηση σχεδιασμού πειραμάτων στον αγρό.

humanities and arts subject

Γεωργική Εκπαίδευση και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης

Αφροδίτη Παπαδάκη-Κλαυδιανού - Μεταπτυχιακό - (A-)
Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα εστιάζει σε θέματα εκπαίδευσης, κυρίως γεωργικής εκπαίδευσης, ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, δια βίου μάθησης και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται η κατάσταση της εξ αποστάσεως στην Ευρώπη, στην Ελλάδα και ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο γεωργικό χώρο.

humanities and arts subject

Μετάφραση δοκιμιακού λόγου

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα εστιάζει στη μετάφραση του δοκιμίου, το οποίο ορίζεται ως «σύντομη σύνθεση σε πρόζα που στόχος της είναι πραγματευτεί ένα θέμα, να εκφράσει μια άποψη, να μας πείσει να δεχτούμε μια θέση πάνω σε κάποιο ζήτημα ή απλώς να ψυχαγωγήσει. Το δοκίμιο διαφέρει από την «πραγματεία» ή τη «διατριβή» ως προς το γεγονός ότι δεν προτίθεται να είναι μια συστηματική και ολοκληρωμένη έκθεση, και επιπλέον απευθύνεται σε ένα ευρύ και όχι σε ένα ειδικό κοινό· συνεπώς το δοκίμιο πραγματεύεται το θέμα του με ένα μη τεχνικό τρόπο, συχνά δε, για να γίνει πιο ελκυστικό, μεταχειρίζεται κατά βούληση το ανέκδοτο, το χιούμορ και διάφορα εντυπωσιακά παραδείγματα (M.H. Abrams, Λεξικό λογοτεχνικών όρων, Αθήνα, εκδ. Πατάκη, 20072). Εξετάζονται τόσο κείμενα που εμπίπτουν στην υποκατηγορία του προσωπικού/στοχαστικού δοκιμίου όσο και του αποδεικτικού, που διαφέρουν ως προς τη θεματολογία και το ύφος. Το προσωπικό δοκίμιο είναι περισσότερο εξομολογητικό και αναφέρεται σε ζητήματα της καθημερινότητας, ενώ το αποδεικτικό εστιάζει σε ένα θέμα στο οποίο ο συγγραφέας είναι ειδικός. Σε κάθε περίπτωση, το δοκίμιο απαιτεί δεξιότητες μετάφρασης γενικών, ειδικών και λογοτεχνικών κειμένων: γενικών κειμένων γιατί αναφέρεται ενίοτε σε ζητήματα της καθημερινότητας· ειδικών κειμένων στον βαθμό που αναλύει ένα ειδικό θέμα· και λογοτεχνικών επειδή πάντα χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερο, αναγνωρίσιμο ύφος. Ως εκ τούτου, η μετάφραση του δοκιμιακού λόγου προσφέρει ένα σύνθετο πεδίο ανάπτυξης και άσκησης των μεταφραστικών δεξιοτήτων.

engineering subject

Οδοποιία ΙΙ – Κατασκευή οδών

Γεώργιος Μίντσης - Προπτυχιακό - (A)
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διατομή της οδού, υπολογισμός όγκου χωματισμών, κίνηση και διανομή των γαιών, διαγράμματα μεταφορικών μέσων, Bruncker, οδική ασφάλεια, τεύχη μελέτης και δημοπράτησης έργων οδοποιίας, ο θόρυβος στη μελέτη της οδού.