Βρέθηκαν 40 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
other discipline image

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων (Εργαστήριο)

Σεραφείμ Παπανικολαου - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η ανάπτυξη της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων μέσω της επιστημονικής έρευνας, καθώς και η δημιουργία νέων ερευνητών.

agricultural sciences subject

Παραγωγή Υδρόβιων Οργανισμών

Ναυσικά Καρακατσούλη, Ελένη Μήλιου, Ευστράτιος Παπουτσόγλου - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

-

agricultural sciences subject

Αξιολόγηση Γεωργικών Επενδύσεων

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΖΑΚΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι στόχοι του μαθήματος είναι η εκπαίδευση και πρακτική εξοικείωση των φοιτητών στις μεθόδους που χρησιμοποιούνται σήμερα για τη λήψη αποφάσεων επενδύσεων κεφαλαίου.

natural sciences subject

Προγραμματισμός και Εφαρμογές Υπολογιστών

Κωνσταντίνος Γιαλούρης - Προπτυχιακό - (A+)
Αγροτική Οικονομία κ Ανάπτυξη, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα - έχει κατανοήσει τις βασικές αρχές του προγραμματισμού, των αλγοριθμικών δομών και των τεχνικών ανάπτυξης προγραμμάτων, - αποκτήσει δεξιότητες προγραμματισμού σε περιβάλλον γλώσσας υψηλού επιπέδου, - μπορεί να συνδυάζει τις διάφορες αλγοριθμικές δομές και εντολές μιας γλώσσας προγραμματισμού, - αποκτήσει την ικανότητα σύνθεσης προγραμμάτων που επιλύουν συγκεκριμένα προβλήματα τόσο στο χώρο της Βιοτεχνολογίας όσο και γενικότερα άλλων επιστημονικών και πρακτικών προβλημάτων που απεικονίζουν πραγματικές καταστάσεις, - μπορεί να επεξεργάζεται προγραμματιστικά μεγάλους όγκους δεδομένων - παύσει να περιορίζεται από τις εξειδικευμένες δυνατότητες των υπαρχόντων πακέτων λογισμικού και θα μπορεί να αναπτύξει λογισμικό για την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων, - αποκτήσει ευρύτερη αναλυτική και συνθετική σκέψη και δεξιότητες στην επίλυση ενός προβλήματος (όχι απαραίτητα προβλήματος που απαιτεί τη σύνταξη προγράμματος) με τον τεμαχισμό του σε επιμέρους απλούστερα που επιτυγχάνουν ενδιάμεσους στόχους.

other discipline image

Ζιζανιολογία (Εργαστήριο)

Γαρυφαλλιά Οικονόμου - Αντώνακα - Προπτυχιακό - (A+)
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι εργαστηριακές ασκήσεις στο πλαίσιο του μαθήματος απαιτούν ομαδική εργασία από τους φοιτητές στον αγρό του Εργαστηρίου Γεωργίας με την εκτίμηση της συχνότητας, της πυκνότητας και της ομοιομορφίας των ζιζανίων σε προεπιλεγμένα σημεία αλλά και συλλογή δειγμάτων / αναγνώριση ζιζανίων για την προετοιμασία ζιζανιολόγιου. Επιπλέον, προβλέπεται παρακολούθηση εργαστηριακών ασκήσεων σχετικών με α) τις μορφές των ζιζανιοκτόνων σκευασμάτων, β) την σωστή εφαρμογή των ζιζανιοκτόνων (υπολογισμός δόσεων, είδη και ρύθμιση ψεκαστικών μέσων) και γ) την ασφαλή χρήση των ζιζανιοκτόνων.

natural sciences subject

Εισαγωγή στην Επιστήμη Υπολογιστών

Θεόδωρος Τσιλιγκιρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Αγροτικής Οικονομίας κ Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια - θα μπορεί να διακρίνει τις δυνατότητες των τμημάτων που συνθέτουν ένα υπολογιστή και θα μπορεί να επιλέξει τη σύνθεση ενός υπολογιστικού συστήματος που ικανοποιεί τις επιστημονικές ανάγκες ενός βιοτεχνολόγου, - θα μπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητες του Λειτουργικού Συστήματος του υπολογιστή του και θα μπορεί να προβαίνει στις επιθυμητές παραμετροποιήσεις, - θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις για την αναζήτηση πληροφοριών σε συνδεδεμένες (online) βιβλιοθήκες και αποθετήρια γνώσης, - θα κατανοήσει τις βασικές έννοιες της Επιστήμης της Πληροφορικής με ευρύτερες προεκτάσεις στην κοινωνία, την απασχόληση, την επιστημονική πρόοδο και τη φιλοσοφία, - θα αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και των Επικοινωνιών και της διασύνδεσής των με οικονομικούς και επιχειρηματικούς στόχους, - θα μπορεί να αξιοποιεί ειδικά πακέτα λογισμικού για την επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και τη λήψη αποφάσεων σε θέματα που άπτονται του αντικειμένου της Βιοτεχνολογίας, - θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή σε επίπεδο συνεργατικής μάθησης, συνεργαζόμενος με συμφοιτητές του στα πλαίσια ομαδικών εργασιών.

other discipline image

Οργάνωση Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων ΙΙ

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αυτό ολοκληρώνει την τεχνικοοικονομική καταγραφής και ανάλυσης των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, εξετάζει την ανάλυση της λειτουργίας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αναλύει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

agricultural sciences subject

Γεωργική Εκπαίδευση

Αλέξανδρος Κουτσούρης - Προπτυχιακό - (A-)
Αγροτική Οικονομία και Ανάπτυξη, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Εκπαίδευση, κατάρτιση και γεωργική εκπαίδευση,¨εισαγωγή και φιλοσοφική θεώρηση. Η γεωργική εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Θεωρία των αναγκών και ανάλυση εργασίας, Σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος σπουδών: σκοποί και στόχοι. Εκπαιδευτική ψυχολογία: θεωρίες μάθησης. Μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης. Αρχές τεχνικής εκπαίδευσης: δεξιότητες. Αξιολόγηση προγραμμάτων (τεχνικής) εκπαίδευσης

agricultural sciences subject

Βιοχημεία Τροφίμων Ι

Έφη Τσακαλίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στις έννοιες της Βιοχημείας Τροφίμων. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στη μελέτη και κατανόηση των βιοχημικών και ενίοτε φυσικοχημικών διεργασιών και μεταβολών που λαμβάνουν χώρα κατά την μετατροπή της μη επεξεργασμένης πρώτης ύλης, όπως π.χ. το κρέας, το γάλα, τα δημητριακά, τα φρούτα και τα λαχανικά, σε εδώδιμο προϊόν ή σε νέου τύπου τρόφιμο. Τέλος, το μάθημα στοχεύει στην εκπαίδευση των φοιτητών σε βασικές μεθοδολογικές και πειραματικές προσεγγίσεις στο πεδίο της Βιοχημείας Τροφίμων.

other discipline image

Εκτροφή Μηρυκαστικών Ζώων (Εργαστήριο)

Μιχάλης Γκολιομύτης, Παναγιώτα Κουτσούλη - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Οι φοιτητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται για να εκτιμούν την ηλικία στα αγροτικά ζώα (βοοειδή, αιγοπρόβατα). Επίσης, θα έχουν τις απαραίτητες γνώσεις δεξιότητες και ικανότητες που αφορούν στη μηχανική άμελξη αγελάδων και αιγοπροβάτων, καθώς και τη χωλότητα των αγελάδων. Τέλος, η γνωριμία με το έριο και τα συστατικά του στο πρόβατο, τη δομή και τη σύσταση των τριχών.