Βρέθηκαν 264 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
humanities and arts subject

Εκπαίδευση ΙΙ

Ζαχαρούλα Σμυρναίου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σκοπός του μαθήματος: να ευαισθητοποιηθούν οι φοιτητές σε θέματα σχετικά με τις έννοιες της αγωγής και της εκπαίδευσης, τους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας και τους διδακτικούς στόχους, τις θεωρίες μάθησης και την αξία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις διαφορές μεταξύ των κλασσικών θεωριών μάθησης (του συμπεριφορισμού, του κονστρουκτιβισμού, του κονστραξιονισμού, των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών και της θεωρίας της δραστηριότητας), τη συναισθηματική νοημοσύνη, την εφαρμογή των θεωριών μάθησης στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών μέσω εκπαιδευτικών σεναρίων και την διαχείριση σχολικής τάξης. Επίσης, τη φύση των επιστημονικών εννοιών, την επιστημονική μέθοδο, την αξία του πειράματος στην εκπαιδευτική διαδικασία, τη μοντελοποίηση, τις νεότερες θεωρητικές προσεγγίσεις, καθώς και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

natural sciences subject

Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας

Μιχαήλ Κουππάρης, Νικόλαος Θωμαϊδης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα «Έλεγχος και Διασφάλιση Ποιότητας» διδάσκεται στα πλαίσια του Γενικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Χημείας στην ειδίκευση 'Αναλυτική Χημεία' και του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Δ.Π.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο 'Χημική Ανάλυση - Έλεγχος Ποιότητας'.

humanities and arts subject

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Χρήστος Παρθένης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρα της Ελληνικής κοινωνίας καθώς και των κοινωνιών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, υπαγορεύει νέες ερμηνευτικές – μεθοδολογικές προσεγγίσεις. Στις παραδόσεις παρουσιάζεται και αναλύεται το φαινόμενο της πολιτισμικής ετερότητας στην Ελλάδα, την Ευρώπη και τις υπερπόντιες χώρες (Αμερική, Καναδά, Αυστραλία) καθώς και οι διάφορες προσεγγίσεις που έχουν υιοθετηθεί στο επίπεδο της εκπαίδευσης για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

natural sciences subject

Υπολογιστική Γεωμετρία

Ιωάννης Εμίρης - Προπτυχιακό - (A+)
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Κυρτό περίβλημα σημείων σε 2, 3 και περισσότερες διαστάσεις, αλγόριθμος περιτύλιξης, μέθοδος διαίρει και βασίλευε, αυξητικός αλγόριθμος και υπολογισμός όγκου πολυέδρου. Πολυπλοκότητα χείριστης περίπτωσης και ευαίσθητη εξόδου, κάτω φράγματα, θεώρημα άνω φράγματος στο μέγεθος κυρτών περιβλημάτων, γεωμετρικός δυϊσμός. Γραμμική βελτιστοποίηση, αλγόριθμος Simplex, τυχαιοκρατικοί αλγόριθμοι και αναμενόμενη πολυπλοκότητα. Διάγραμμα Voronoi, μέθοδος σάρωσης, τριγωνοποίηση Delaunay, σύνδεση με το κυρτό περίβλημα. Τριγωνοποίηση σημειοσυνόλου σε 2 και περισσότερες διαστάσεις, τριγωνοποίηση απλού πολυγώνου και φύλαξη μουσείου, προβλήματα ορατότητας στο επίπεδο. Κάθετη υποδιαίρεση, εντοπισμός σημείου, πλησιέστερος γείτονας, γεωμετρικές δομές δεδομένων και γεωμετρική αναζήτηση. Διατάξεις ευθυγράμμων τμημάτων και ευθειών. Προβλήματα υλοποίησης, εκφυλισμένα δεδομένα και διαταραχή της εισόδου. Εφαρμογές στον σχεδιασμό της κίνησης ρομπότ, στη μελέτη της δομής μακρομορίων, στην γεωμετρική σχεδίαση με υπολογιστή (CAD) και στα γραφικά. Υλοποίηση γεωμετρικών αλγορίθμων στην βιβλιοθήκη γεωμετρικού λογισμικού CGAL ή σε Python.

natural sciences subject

Τεχνοοικονομική Ανάλυση Δικτύων (ODT)

Δημήτρης Βαρουτάς, Δημήτρης Κατσιάνης - Μεταπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα εστιάζει στα θέματα που άπτονται της τεχνοοικονομικής ανάλυσης των τεχνολογιών και των δικτύων τηλεπικοινωνιών.

natural sciences subject

Επεξεργασία Στοχαστικών Σημάτων

Σεραφείμ Καραμπογιάς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το Μάθημα αυτό είναι αφιερωμένο στη μελέτη των τυχαίων διαδικασιών και των ιδιοτήτων τους. Οι τυχαίες διαδικασίες παρέχουν καλά μοντέλα τόσο για τις πηγές πληροφορίας όσο και για το θόρυβο

social sciences  subject

Οικονομικές Κρίσεις και Διεθνές Σύστημα

Δημήτριος Κατσίκας - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

H οικονομική ιστορία μας διδάσκει ότι οι οικονομικές κρίσεις είναι αναπόσπαστο στοιχείο του καπιταλιστικού συστήματος. Ιδιαίτερα η διεθνής οικονομική πραγματικότητα των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, φανερώνει ότι οι οικονομικές κρίσεις εκδηλώνονται με όλο και μεγαλύτερη συχνότητα και ένταση, με όλο και πιο καταστρεπτικές συνέπειες για τις οικονομίες και τις κοινωνίες που τις υφίστανται. Σκοπός του μαθήματος είναι η διερεύνηση αυτής της τάσης, η οποία τείνει να εξελιχθεί σε κυρίαρχο χαρακτηριστικό του σύγχρονου καπιταλιστικού συστήματος. Η ύλη του μαθήματος, εκτός του συγγράμματος, συνίσταται σε παρουσιάσεις του διδάσκοντα για κάθε διάλεξη, οι οποίες είναι ανηρτημένες στην ηλεκτρονική τάξη, καθώς και σε βιβλιογραφία για κάθε θεματική που θα δίνεται στους φοιτητές και η οποία επίσης είναι ανηρτημένη στην ηλεκτρονική τάξη. Σημειώνεται ότι η αναρτώμενη βιβλιογραφία είναι κυρίως αγγλόφωνη.

natural sciences subject

Διαχείριση - Τεχνολογία Περιβάλλοντος

Μιχαήλ Σκούλλος, Εμμανουήλ Δασενάκης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Χημείας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Περιβαλλοντική Διαχείριση: Ορισμοί, Αναγκαιότητα, Αντιλήψεις, Εξέλιξη. Διαχείριση και επεξεργασία στερεών –υγρών αποβλήτων. Βασικά χαρακτηριστικά, περιβαλλοντικά προβλήματα, αρχές διαχείρισης επιφανειακών και υπογείων υδάτων. Κατάστρωση προγραμμάτων περιβαλλοντικού ελέγχου. Προσδιορισμοί. Έλεγχος ποιότητας αποτελεσμάτων

other discipline image

Kατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων

Παντελής Μπαλαούρας, Κωνσταντίνος Τσιμπάνης, Μαριάνθη Πετράκη - Προπτυχιακό - (A+)
Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα απευθύνεται πρωτίστως στο προσωπικό υποστήριξης ανάπτυξης ψηφιακών μαθημάτων, και δευτερευόντως στα μέλη ΔΕΠ που επιθυμούν να λάβουν περισσοτέρες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών μαθημάτων. Συγκεντρώνει το υλικό κατάρτισης που χρησιμοποιήθηκε κατά την κατάρτιση του προσωπικού υποστήριξης.

natural sciences subject

Διδακτική των Μαθηματικών Ι

Νικόλαος Κλαουδάτος - Μεταπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μαθηματικών, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Το μάθημα συμβάλλει στην θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών και επικεντρώνεται στις θεωρίες ‘Κατασκευής της Γνώσης- Constructivism’ και ‘Κοινωνικο-πολιτισμική’, οι οποίες βασίζονται στις εργασίες των Piaget και Vygotsky αντιστοίχως. Επιπλέον, αναπτύσσονται οι έννοιες ‘Διδακτική Κατάσταση’ και ‘Διδακτικό Συμβόλαιο’, οι οποίες βασίζονται στις εργασίες του Brousseau.