Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
social sciences  subject

Λογιστική Ι

Γεώργιος Κοντέος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η διδασκαλία του μαθήματος έχει σκοπό να διδάξει: • Λογιστικές αρχές, λογιστική ισότητα, λογιστικά βιβλία και στοιχεία, ο ισολογισμός, πάγια, αποθέματα, χρεόγραφα, διαθέσιμα, μεταβατικοί λογαριασμοί, λογαριασμοί τάξεως, η παρακολούθηση των μεταβολών των περιουσιακών στοιχείων με τη διπλογραφική μέθοδο. Έννοια του λογιστικού γεγονότος. Απογραφή, ημερολόγιο, γενικό καθολικό, αναλυτικά καθολικά, ανάλυση των κωδικών των λογαριασμών σύμφωνα με το ΕΓΛΣ, αποτελέσματα χρήσης, εγγραφές κλεισίματος. Μισθοδοτική κατάσταση.

social sciences  subject

Διοίκηση εξωτερικής εμπορικής δραστηριότητας

Ιωάννης Αντωνιάδης, Αναστάσιος Αλεξανδρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζεται η σημασία της εξωστρέφιας και των εξαγωγών για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Αναλύεται το μεθοδολογικό εργαλείο “8 Βήματα για να Εξάγω” , και γίνεται μια πρώτη εισαγωγή στις διαδικασίες εξαγωγών.

other discipline image

Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων

Παναγιώτης Σερδάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της διοίκησης ανθρώπινων πόρων.

social sciences  subject

Αποτίμηση Επιχειρήσεων

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγικό μάθημα στην παρουσίαση των κυριότερων μεθόδων για τον προσδιορισμό της αξίας μια επιχείρησης. Κριτήρια, μέθοδοι και σχετικές αναλύσεις αντιμετωπίζονται σε συνάρτηση με κάθε ιδιαίτερη περίπτωση. Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών εννοιών αναφορικά με την αξία και η απόκτηση θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων για την ορθή μεθοδολογία που πρέπει να ακολουθηθεί για την εφαρμογή ενός υποδείγματος υποτίμησης, από τα διαφορετικά που είναι διαθέσιμα, για τον προσδιορισμό της εμπορικής αξίας μιας επιχείρησης, σε συνάρτηση πάντα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της και τον λόγο για τον οποίο αυτή επιδιώκεται. Επιπλέον, γίνεται αναφορά στην διασύνδεση της αξίας της επιχείρησης με τις στρατηγικές της επιδιώξεις και αναδεικνύεται η σημασία της ως μέτρο αποτελεσματικής λειτουργίας της επιχείρησης μακροπρόθεσμα.

other discipline image

Εισαγωγή στην Διοίκηση Επιχειρήσεων

Λεωνίδας Πουλιόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοζάνη, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές έννοιες της Διοίκησης Επιχειρήσεων.

social sciences  subject

Στρατηγική Επιχειρήσεων

Ιωάννης Αντωνιάδης - Προπτυχιακό - (A+)
Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνης), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η στρατηγική αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι για μια σύγχρονη επιχείρηση και οργανισμό καθώς θέτει τις κατευθύνσεις και τους στόχους προς τους οποίους αυτή θα κινηθεί. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές ερχονται σε επαφή με την έννοια της στρατηγικής και τη σημασία της για μια επιχείρηση - οργανισμό. Το ενδιαφέρον του μαθήματος επικεντρωνεται στη διαδικασία λήψεως στρατηγικών αποφάσεων αλλά και στις κύριες στρατηγικές που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Εξετάζονται σύγχρονα θέματα στρατηγικής επιχειρήσεων, με την βοήθεια παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων (case studies).

natural sciences subject

Στατιστική Ι

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΝΤΕΟΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων ο φοιτητής θα : 1.Έχει γνώση των βασικών εννοιών της θεωρίας των πιθανοτήτων και της στατιστικής 2. Έχει γνώση των βασικών στατιστικών μέτρων κεντρικής τάσης και διασποράς 3. Έχει γνώση των χαρακτηριστικών των βασικών θεωρητικών κατανομών πιθανοτήτων 4. Κατανοεί τη μεθοδολογία συλλογής, επεξεργασίας και παρουσίασης στατιστικών δεδομένων 5. Εφαρμόζει μεθόδους επαγωγικής στατιστικής (διαστήματα εμπιστοσύνης και στατιστικοί έλεγχοι) 6. Εφαρμόζει τη μεθοδολογία των ελαχίστων τετραγώνων (OLS)

other discipline image

Χριστιανική Φιλοσοφία

Μαρία Καράμπελια - Προπτυχιακό - (A-)
Ιερατικών Σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή σε θέματα που θίγει η χριστιανική φιλοσοφία, όπως η εκ του μη όντος δημιουργία, η τρεπτότητα των όντων, η σχέση θέλησης και δύναμης, η ελευθερία του ανθρώπου, το πρόβλημα του κακού, η δυνατότητα σωτηρίας και τελείωσης των πάντων.

social sciences  subject

Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Θεμιστοκλής Λαζαρίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Έννοια και χαρακτηριστικά των οικονομικών οργανισμών, οικονομικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις, οι λειτουργίες της επιχείρησης, οργανωτική δομή και διάρθρωση, οργάνωση συντελεστών παραγωγής, οργάνωση λειτουργιών, οι λειτουργίες του μάνατζμεντ, οργάνωση και διεύθυνση, ο ανθρώπινος παράγοντας, ανάλυση έργων, σχηματισμός τμημάτων, ανάθεση αρμοδιοτήτων, αναδιοργάνωση.

engineering subject

Ηλεκτρονικά Ι

Κωνσταντίνος Γαύρος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η ατομική δομή των ημιαγωγών. Η επαφή pn. Πόλωση της διόδου. Χαρακτηριστικά της διόδου. Κυκλώματα ανόρθωσης. Φίλτρα και σταθεροποιητές τάσης τροφοδοτικών. Εντοπισμός βλαβών τροφοδοτικών. Δομη των διπολικών τρανζίστορ (BJT). Πόλωση των BJT. Το τρανζίστορ σαν ενισχυτής και σαν διακόπτης. Συσκευασίες και ακροδέκτες διπολικών τρανζίστορ. Ενισχυτές Κοινού Εκπομού (CE) χαμηλού σήματος. AC ανάλυση του ενισχυτή CE. Εξουδετέρωση της αντίστασης εκπομπού. Ενισχυτικές βαθμίδες σε σύνδεση καταρράκτη.