Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Συστήματα Μετρήσεων / Εργαστήριο

Ιωάννης Βανδίκας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το εργαστηριακό μάθημα περιλαμβάνει μια σειρά εργαστηριακών ασκήσεων πάνω στις αρχές, τη λειτουργία και την οργανολογία των σημαντικότερων ηλεκτρο-μηχανικών αισθητήρων, αισθητήρων θερμότητας και φωτός και βασίζεται στη σειρά TK2942-001 της εταιρείας Feedback Instruments Ltd, UK

social sciences  subject

Ευρωπαϊκή Ενωση

Συμεών Καραφόλας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Η Ευρωπαϊκή Ενωση στην παγκόσμια οικονομία, Τα στοιχεία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Θεσμικά όργανα, Χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, Οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Συμβουλευτικά όργανα, Ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης, Η εξέλιξη των χρηματοδοτικών σχέσεων Ελλάδας Ε.Ε, Προγράμματα – πλαίσια χρηματοδότησης της Ελλάδας

social sciences  subject

Ηλεκτρονικό marketing

Ιωάννης Αντωνιάδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η χρήση του διαδικτύου αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την ανάπτυξη των ΜΜΕ και την προσέγγιση νέων καταναλωτών. Πέρα από τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, και τις εταρικές ιστοσελίδες, οι ιστοτοποι κοινωνικής δικτύωσης προσφέρουν νέες ευκαρίες για την ανάπτυξη στρατηγικών marketing Το μάθημα στοχεύει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών για τη κατανόηση των επιπτώσεων του διαδικτύου και γενικότερα των νέων τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορίας στις αγορές και τις στρατηγικές και τακτικές μάρκετινγκ της επιχείρησης.

other discipline image

Ορολογία – ξένη γλώσσα

Σταυρούλα Ταβουλτζίδου - Προπτυχιακό - (A-)
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ(Τ.Ε.)- ΕΙΣ. ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ TEAN, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η Ξένη Γλώσσα –Ορολογία του 4ου Εξαμήνου ασχολείται με τη διδασκαλία αυθεντικών επιστημονικών κειμένων στην Αγγλική Γλώσσα που αφορούν στη Ρύπανση, τα είδη Ρύπανσης, τον έλεγχο της Ρύπανσης. Έτσι οι φοιτητές εξοικειώνονται με στοιχεία του λόγου (discourse features), όπως έννοιες και λεξιλόγιο που αφορούν στην ειδικότητα τους, καθώς γραμματικές και συντακτικές δομές που συναντώνται σε κείμενα ορολογίας. Επιπλέον, εξασκούνται στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και επιστολών, απαραίτητων για την ικανοποίηση των αναγκών τους, τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

other discipline image

Ηγεσία

Ανδρονίκη Καταραχιά - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές την δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της ηγεσίας και την διαφορά της από την διοίκηση μέσα σε ένα διεθνές περιεχόμενο ώστε να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες αποτελεσματικής ηγεσίας. Το μάθημα μέσα από τη συστημική προσέγγιση της ηγεσίας εστιάζει και αναλύει θέματα όπως η έννοια της ηγεσίας και η σχέση της με τη διοίκηση, οι διαφορετικές θεωρίες και πρότυπα ηγεσίας. Επίσης συζητούνται θέματα όπως η ισχύς η επιρροή και ο έλεγχος, η χαρισματική ηγεσία καθώς και ρόλος της ηγεσίας στη διοίκηση των αλλαγών, την οργανωσιακή μάθηση και τη λήψη αποφάσεων

engineering subject

Τεχνική Ορολογία - Θέματα βιομηχανικού σχεδιασμού σε ξένη γλώσσα - Κατεύθυνση βιομηχανικού σχεδιασμού

Αγάπη Αλτίνη - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανολόγων – Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Αυθεντικά κείμενα τεχνικής ορολογίας που σχετίζονται με την ειδικότητα Βιομ. Σχεδιασμού και που σε συνδυασμό με τεχνικές κατανόησης και στοιχεία γραμματικής και λόγου αποσκοπούν στην καλλιέργεια δεξιοτήτων με σκοπό να: α) διευκολύνουν τη συμμετοχή των σπουδαστών σε μεταπτυχιακές σπουδές και Ευρωπαϊκά προγράμματα ( π.χ. Erasmus κτλ.) β) καλύψουν μελλοντικές επαγγελματικές απαιτήσεις. Oι σπουδαστές διδάσκονται επιλεγμένα κείμενα Βιομηχανικού Σχεδιασμού, με έμφαση κατά κύριο λόγο στο περιεχόμενο (ορολογία) των κειμένων και, κατά δεύτερο, στη γραμματική, και εξασκούνται και εφαρμόζεουν τις γνώσεις του ς στο εργαστήριο με ασκήσεις σε Η/Υ .

social sciences  subject

Υπολογιστικά Συστήματα

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΠΡΙΚΗΣ - Προπτυχιακό - (A-)
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γρεβενά, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές προσεγγίσεις του αυτοματισμού γραφείου. Ειδικότερα, ο φοιτητής διδάσκεται τις συναρτήσεις του Microsoft Excel, τα εργαλεία του προγράμματος: ανάλυση πιθανοτήτων, σενάρια, αναζήτηση στόχου και συγκεντρωτικούς πίνακες. Επίσης, διδάσκεται τη γλώσσα προγραμματισμού Visual Basic for Applications για την προσαρμογή των συστημάτων αυτοματισμού γραφείου.

social sciences  subject

Επιχειρηματικά Σχέδια

Συμεών Καραφόλας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών Κοζάνης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα εξετάζει τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Με βάση αυτό καταγράφεται κατ’ αρχήν η δομή και οργάνωση της επιχείρησης. Καταγράφονται οι στόχοι και οι πολιτικές της επιχείρησης. Καταγράφονται η ανάλυση και κατανόηση της αγοράς, των καταναλωτών, του ανταγωνισμού καταδεικνύοντας έτσι και τη δυνατότητα επίτευξης των στόχων. Καταγράφεται η χρηματοοικονομική ανάλυση που προκύπτει από τα έσοδα-έξοδα, το κόστος και χρηματοδότηση της επένδυσης. Η σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι αναγκαία, καθώς δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για την αγορά, τους ανταγωνιστές και τους πελάτες της. Δείχνει τις αδυναμίες, τα δυνατά σημεία και τους στόχους της επιχείρησης και αποτελεί τη βάση με την οποία θα συγκριθούν τα πραγματοποιηθέντα αποτελέσματα και γενικότερα, η πορεία της επιχείρησης. Με το επιχειρηματικό σχέδιο οι υποψήφιοι χρηματοδότες και επενδυτές μπορούν να σχηματίσουν άποψη για το πόσο εφικτή και επικερδής είναι μια προτεινόμενη επιχειρηματική ιδέα ή επένδυση αλλά και πόσο ικανή είναι η διοίκηση της εταιρίας στο να την υλοποιήσει επιτυχώς.

social sciences  subject

Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Παναγιώτης Σερδάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η Οργανωσιακή Συμπεριφορά είναι πολυδιάστατη και δυναμικά εξελισσόμενη έννοια. Το μέγεθος των επιχειρήσεων, η συνθετότητα των προβλημάτων, η πολυπλοκότητα των ανθρωπίνων σχέσεων δημιουργούν νέες απαιτήσεις, που πιέζουν για τη διερεύνηση των γνώσεων της συμπεριφοράς στον χώρο των οργανώσεων. Προκύπτει η ανάγκη να λυθούν περισσότερο σύνθετα προβλήματα στη σύγχρονη οργάνωση των επιχειρήσεων με συστηματοποιημένες ιδέες και γνώσεις που να μπορούν να δώσουν λύση στα διάφορα θέματα που αντιμετωπίζουν. Η οργανωσιακή συμπεριφορά αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι για μια σύγχρονη επιχείρηση και οργανισμό καθώς θέτει τις κατευθύνσεις και τους στόχους προς τους οποίους αυτή θα κινηθεί. Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές ερχονται σε επαφή με την έννοια της οργανωσιακής συμπεριφοράς και τη σημασία της για μια επιχείρηση - οργανισμό. Το ενδιαφέρον μας θα επικεντρωθεί στη διαδικασία οργάνωσης των επιχειρήσεων αλλά και στις κύρους τρόπους που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Τέλος θα αναφερθούμε και σε σύγχρονα θέματα οργανωσιακής συμπεριφοράς, όπως η παρακίνηση, με την βοήθεια παραδειγμάτων και μελετών περιπτώσεων (case studies).

social sciences  subject

Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Χρηματοδότηση ΜΜΕ),

Συμεών Καραφόλας - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρημστοοικονομικής (Κοζάνη), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εξέταση στρατηγικών χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) πλην τραπεζικής χρηματοδότησης. Ειδικότερα, εξετάζονται τα μικροδάνεια, η χρηματοδότηση πλήθους, η χρηματοδότηση μέσω angels και επιχειρηματικών συμμετοχών, μικτή χρηματοδότηση (δημόσια και ιδιωτική), χρηματοδότηση πνευματικών δικαιωμάτων, εγγύηση δανείων.