Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Ανόργανη Χημεία ΙΙΙ - Χημεία Ενώσεων Συναρμογής (θεωρία)

Περικλής Ακρίβος - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Bασικές έννοιες, ονοματολογία, μέθοδοι παρασκευής, ισομέρεια, δομή, κατηγορίες και εφαρμογές των ενώσεων συναρμογής. Σύμπλοκα με διάφορο αριθμό συναρμογής. Δραστικότητα των ligands. Σταθερότητα των ενώσεων συναρμογής .

humanities and arts subject

Αγιολογία και Εορτολογία

Συμεών Πασχαλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Παρουσιάζονται οι πηγές και τα είδη της πρώιμης χριστιανικής και βυζαντινής αγιολογίας και η βασική αγιολογική ορολογία. Γίνεται διεξοδική αναφορά στους σημαντικότερους συγγραφείς αγιολογικών κειμένων και στους κυριότερους σταθμούς της αγιολογίας της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου. Αναλύονται οι «χοροί» των αγίων, η «παρρησία» και οι πρεσβείες τους προς το Θεό. Προσεγγίζονται θεολογικά τα θαύματα και εξετάζονται οι σχετικές συλλογές. Παρουσιάζεται η θεολογική κατοχύρωση της τιμής των αγίων και των ιερών λειψάνων, καθώς και η ιστορία και η σύγχρονη κανονική πράξη της Ορθόδοξης Εκκλησίας για την αναγνώριση νέων αγίων. Τέλος, δίνεται ένα ιστορικό περίγραμμα του εκκλησιαστικού εορτολογίου.

medicine science health professions subject

Προπονητικές Προσαρμογές στις Αναπτυξιακές Ηλικίες

Χρήστος Κοτζαμανίδης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η μελέτη της εξέλιξης των φυσικών και κινητικών ικανοτήτων του αναπτυσσόμενου παιδιού, των μεθόδων προπόνησης, καθώς και τις διαφορές στην προπόνηση αυτών των ικανοτήτων μεταξύ παιδιών και ενηλίκων.

natural sciences subject

Βιολογίας: Special topics of genetics

Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, Ελένη Δροσοπούλου - Προπτυχιακό - (A-)
Βιολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διδάσκονται οι σύγχρονες τεχνικές ανάλυσης των γονιδιωμάτων και του γενετικού πολυμορφισμού. Ειδικότερα, το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει διαλέξεις σχετικές με γενετικούς και φυσικούς χάρτες υψηλής ανάλυσης, τα προγράμματα ανάλυσης προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών γονιδιωμάτων, τη Συγκριτική Γονιδιωματική και τη Λειτουργική Γονιδιωματική, την Εξωπυρηνική Κληρονομικότητα, τα μεταθετά στοιχεία και τη Γενετική Πληθυσμών και τη Διαχείριση.

natural sciences subject

Θεωρία και Αλγόριθμοι Γράφων

Ιωάννης Μανωλόπουλος - Προπτυχιακό - (A-)
Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στόχος του μαθήματος είναι η γνωριμία των φοιτητών με βασικά ζητήματα σχετικά με την θεωρία γράφων όπως βασικοί ορισμοί, θεωρήματα και αλγόριθμοι. Αρχικά, παρουσιάζονται βασικοί ορισμοί και πράξεις σχετικές με τους γράφους. Στο υπόλοιπο μέρος του μαθήματος, εξετάζονται βασικά και εξειδικευμένα θέματα σχετικά με τις κυριότερες εφαρμογές της θεωρίας γράφων και τη συνδεσμικότητα, την επιπεδικότητα, τον χρωματισμό και άλλα.

humanities and arts subject

Μετάφραση ειδικών κειμένων Ι

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A-)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στη μετάφραση ειδικών κειμένων. Ο διδακτικός του στόχος είναι να κατανοήσει ο/η φοιτητής/τρια τα όρια του συγκεκριμένου πεδίου μεταφραστικής πρακτικής και τα βασικά ειδοποιά γνωρίσματα των κειμένων του. Η προσέγγιση του μαθήματος συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη, με έμφαση στον ψηφιακό χώρο και το διαδίκτυο, που αποτελούν τον νέο χώρο της μετάφρασης. Δίνεται έμφαση στην ορολογία και την αναζήτηση πληροφορίας, όπως και στην αξιολόγηση της αξιοπιστίας της.

natural sciences subject

Στατιστική

Γεώργιος Μενεξές - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Επιστημονική έρευνα και Στατιστική. Μεταβλητότητα – Μεταβλητή. Πληθυσμός και δείγμα. Κατανομές συχνοτήτων. Μέτρα θέσης και διασποράς. Εισαγωγή στις Πιθανότητες και στις κατανομές πιθανοτήτων. Διαστήματα (όρια) εμπιστοσύνης. Έλεγχοι υποθέσεων. Ανάλυση διακύμανσης. Συμμεταβολή και συσχέτιση. Παραδείγματα και εφαρμογές στη Γεωπονική Επιστήμη.

natural sciences subject

Οικονομική γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Θωμάς Μπουρνάρης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Βασικές αρχές της οικονομικής της παραγωγής και της παραγωγής προϊόντων, Γεωργική εκμετάλλευση, τύποι εκμεταλλεύσεων, οργάνωση και διαχείριση γεωργικών εκμεταλλεύσεων, ρόλος του αγρότη στη λήψη αποφάσεων, ως διαχειριστή της γεωργικής εκμετάλλευσης. Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων, Οργάνωση και αναδιοργάνωση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων.

humanities and arts subject

Μάθηση σε νέα τεχνολογικά περιβαλλοντικά

Βασιλική Μητροπούλου - Μούρκα - Μεταπτυχιακό - (A-)
Θεολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα περιγράφονται οι κυριότερες θεωρίες μάθησης που διατυπώνονται υπό την επίδραση των αλλαγών που επιφέρει η ενσωμάτωση των εφαρμογών των ΤΠΕ στη διαδικασία της μάθησης. Συσχετισμός των νέων αυτών θεωριών με τις προηγούμενες, προκλήσεις και δυνατότητες που ανοίγονται στο χώρο της Εκπαίδευσης. Επίδραση των προηγούμενων θεωριών στις νέες και οι μεταξύ τους σχέσεις και επιδράσεις. Σημαντικότεροι εκπρόσωποι των νέων θεωριών μάθησης. Ανάλυση της έννοιας της Μεταγνώσης. Εντοπισμός της επίδρασης των νέων θεωριών μάθησης στην διδασκαλία του Μαθήματος των Θρησκευτικών.

engineering subject

Εφαρμογές στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Δημήτριος Σαραφίδης, Ιωάννης Παρασχάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εκμάθηση και εμβάθυνση βασικών εννοιών των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, χρήση λογισμικών Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών και σχεδιασμός, ανάλυση και υλοποίηση εφαρμογών σε γνωστικά αντικείμενα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού.