Βρέθηκαν 385 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
natural sciences subject

Ιολογικές ασθένειες κηπευτικών

Νικόλαος Κατής, Βαρβάρα Μαλιόγκα - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Γεωπονίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Περιλαμβάνει τις ιολογικές και συναφούς αιτιολογίας ασθένειες των λαχανοκομικών φυτών (πατάτα, τομάτα, κολοκυνθοειδή) (συμπτωματολογία, επιδημιολογία, διάγνωση, αντιμετώπιση).

natural sciences subject

Χημεία και χημικά προϊόντα ξύλου

Ιωάννης Φιλίππου - Προπτυχιακό - (A-)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Χημική σύσταση και χημική ανάλυση του ξύλου, χαρακτηριστικά, ιδιότητες και χημικές αντιδράσεις των συστατικών του ξύλου ( κυτταρίνη, ημικυτταρίνες, λιγνίνη εκχυλίσματα), χημική συμπεριφορά ξύλου, παραγωγή χημικών προϊόντων ξύλου και εκχυλισμάτων.

natural sciences subject

Η ψηφιακή τεχνολογία στην ερευνητική δραστηριότητα

Γεώργιος Υψηλάντης - Μεταπτυχιακό - (A+)
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αυτό προετοιμάζει τους φοιτητές στην εμπειρική έρευνα και ιδιαίτερα στη χρήση του λογισμικού ανάλυσης δεδομένων PASW. Συζητούνται βασικά χαρακτηριστικά μίας εμπειρικής έρευνας όπως ο ορισμός της υπόθεσης και των μεταβλητών, ο σχεδιασμός για την άντληση ή συλλογή δεδομένων, τα εργαλεία και η ανάλυση. Εδώ επιστρατεύεται το στατιστικό λογισμικό. Αρχικά προσφέρεται μία εισαγωγή στις δυνατότητες του προγράμματος και την εισαγωγή (ή την μεταφορά) δεδομένων. Προσφέρονται βασικές στατιστικές περιγραφικές αναλύσεις με μετρήσεις που αφορούν σε συχνότητες, στους δείκτες κεντρικών τάσεων και στην δημιουργία διαγραμμάτων, τυπική απόκλιση, δημιουργία τυχαίου δείγματος, σύγκριση Pearson, σύγκριση δύο δειγμάτων συσχετισμένων/σχετικών τιμών, κλπ. Παράλληλα με την παρουσίαση του προγράμματος συζητούνται θέματα που έχουν σχέση με δημιουργία και έλεγχο ερευνητικών υποθέσεων.

natural sciences subject

Πολιτική οικονομία

Πολυξένη Ράγκου - Προπτυχιακό - (A-)
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Εισαγωγικές έννοιες, διάφορες οικονομικές θεωρίες (προβλήματα οικονομικής οργάνωσης, οργάνωση της παραγωγής, τιμές και μορφές της αγοράς, προσδιορισμός του εισοδήματος, η φύση και αξία του χρήματος, οικονομικές θεωρίες που αφορούν αμοιβές των συντελεστών της παραγωγής, πληθωρισμός και οικονομικές διακυμάνσεις, δημόσιος τομέας, διεθνείς οικονομικές σχέσεις, οικονομική ανάπτυξη και μεγέθυνση), κοινωνικοοικονομικά συστήματα.

humanities and arts subject

Μετάφραση ειδικών κειμένων ΙΙ

Ξανθίππη Δημητρούλια - Προπτυχιακό - (A-)
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το μάθημα αποτελεί συνέχεια του μαθήματος «Μετάφραση Ειδικών Κειμένων Ι». Στόχος του είναι να αποκτήσει ο/η φοιτητής/τρια βασικές τεχνολογικές δεξιότητες, οι οποίες βρίσκονται πλέον στην καρδιά της μεταφραστικής δεξιότητας. Εξετάζεται αναλυτικά η μεταφραστική τεχνολογία και τα Ηλεκτρονικά Σώματα Κειμένων στη μεταφραστική πράξη. Οι δεξιότητες αυτές συνδυάζονται με αναστοχασμό πάνω στη μετάφραση. Η προσέγγιση του μαθήματος συνδυάζει τη θεωρία και την πράξη, με έμφαση στην πληροφορία σχετικά με λογισμικά και χρήσεις στην ειδική μετάφραση.

social sciences  subject

Λειτουργία και δραστηριότητες κατασκηνώσεων

Νικόλαος Θεοδωράκης - Προπτυχιακό - (A-)
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Στο μάθημα αυτό οι φοιτητές διδάσκονται θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας μιας κατασκήνωσης και στις δραστηριότητες που εκτελούνται από τα στελέχη των κατασκηνώσεων, έτσι ώστε να μπορέσουν με επιτυχία να εργαστούν στο χώρο αυτό.

humanities and arts subject

Εργαστήρι Κριτικού Λόγου: Δράμα

Αικατερίνη Κίτση - Μυτάκου - Προπτυχιακό - (A+)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο βασικός στόχος αυτού του εισαγωγικού μαθήματος είναι να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητ(ρι)ών για κριτική γραφή και να ασκήσει τις επιχειρηματολογικές τους δεξιότητες. Εφόσον από την άποψη των λογοτεχνικών ειδών προσανατολίζεται στο δράμα, επικεντρώνεται στην ανάλυση αντιπροσωπευτικών θεατρικών έργων, ειδικά επιλεγμένων ώστε να εξοικειώσουν τους/τις φοιτητές/τριες στα παραστασιακά χαρακτηριστικά του δράματος, τα οποία το διαχωρίζουν από τα άλλα είδη λογοτεχνικής γραφής. Η διδασκαλία του μαθήματος αυτού διανθίζεται από οπτικοακουστικό υλικό και παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, έτσι ώστε να ενισχύονται τα κίνητρα των φοιτητ(ρι)ών για την επιτυχή τους απόδοση στις προφορικές και γραπτές υποχρεώσεις του μαθήματος.

humanities and arts subject

Επισκόπηση Αγγλικής Λογοτεχνίας ΙΙ

Αικατερίνη Κίτση-Μυτάκου - Προπτυχιακό - (A-)
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το δευτεροετές αυτό μάθημα προσφέρει μια επισκόπηση της αγγλικής λογοτεχνίας και του αγγλικού πολιτισμού από τον δέκατο ένατο έως τον εικοστό πρώτο αιώνα. Έχει ως στόχο του να κάνει γνωστά θέματα και προβληματισμούς που απασχόλησαν την λογοτεχνική και πολιτισμική παραγωγή της Βρετανίας κατά τους δύο τελευταίους αιώνες. Για τον σκοπό αυτό εξετάζει λογοτεχνικά, θεωρητικά και πολιτισμικά κείμενα του Ρομαντισμού, της Βικτωριανής εποχής, του Μοντερνισμού και του Μεταμοντερνισμού. Η μελέτη των κειμένων στέφεται γύρω από συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (όπως, για παράδειγμα, τις έννοιες της κειμενικότητας, της επανάστασης, του έθνους, του φύλου και της φυλής). Μέσα από διαδραστικές αναγνώσεις οι φοιτητές/τριες παρακολουθούν τις αλλαγές στις οποίες υπόκειται η λογοτεχνική αναπαράσταση σε συνάρτηση με τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ιστορικές, πολιτισμικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες που χαρακτηρίζουν αυτούς τους αιώνες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές/τριες να μελετούν τα κείμενα μέσα στα χρονικά πλαίσια που θέτει το πρόγραμμα του μαθήματος και να συνεισφέρουν στις συζητήσεις και ασκήσεις που γίνονται στην τάξη.

natural sciences subject

Συμβολικές Γλώσσες Προγραμματισμού

Νικόλαος Καραμπετάκης - Προπτυχιακό - (A-)
Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Απαραίτητο εργαστηριακό μάθημα μεγάλου πλήθους υποχρεωτικών μαθημά-των. Εισαγωγή στα συστήματα συμβολικών μαθηματικών χειρισμών. Η γλώσ¬σα Mathe¬ma¬tica©. Αναπαράσταση συμβολικών μαθηματικών παραστάσεων. Αριθμητικοί υπο¬λο¬γισμοί. Συμβολικοί υπολογισμοί. Συμβολικός χειρισμός μαθηματικών παραστά¬σεων. Βασικές συναρτήσεις. Λίστα και χειρισμός λίστας. Συναρτήσεις, δομές ελέγ¬χου ροής προγράμματος. Προγραμματισμός. Εισαγωγή στη χρήση πρόσθετων πα¬κέ¬των. Δημιουργία καινούριων πακέτων. Μελέτη ειδικών θεμάτων από τομείς Άλ¬γε¬βρας (ανάπτυξη-παραγοντοποίηση εκφράσεων, απλοποίηση-μετατροπή εκφρά¬σεων σε ισοδύναμες απλούστερες μορφές, πίνακες, σύνολα), Ανάλυσης (ακριβείς και αρι謬μητικές λύσεις εξισώσεων και συστημάτων αλγεβρικών εξισώσεων, παραγώ¬γι¬ση, σειρές Taylor, όρια, ολοκλήρωση, σειρές) και Γεωμετρίας (καμπύλες και επιφάνειες δεύτερης τάξης, στατικές και κινούμενες γραφικές παραστάσεις). Χρήση άλλων συμ-βολικών γλωσ¬σών όπως Maple©,Reduce©,Macsyma©,Matlab©. Σύγκριση.

natural sciences subject

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμάτων

Κωνσταντίνος Βουδούρης - Προπτυχιακό - (A-)
Γεωλογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

• Κίνηση υπόγειου νερού • Ποιότητα υπόγειου νερού • Πηγές και διάδοση της ρύπανσης • Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων • Τρωτότητα υπόγειων υδροφορέων