Βρέθηκαν 152 μαθήματα
ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

ΒΑΘΜΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
engineering subject

Βάσεις Δεδομένων

Δημοσθένης Πασχαλίδης - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιερατικών σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και εξοικείωσηστην ανάπτυξη βάσεων δεδομένων με τη χρήση λογισμικού διαχείρισης βάσεων δεδομένων (DBMS)

humanities and arts subject

Αγγλικά - Ορολογία

Σταυρούλα Ταβουλτζίδου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και Μηχανικών Αντιρρύπανσης ΤΕ (Κατ. Μηχ. ΓΕΩΠΕ)., ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Η Ξένη Γλώσσα –Ορολογία του 5ου Εξαμήνου ασχολείται με στον ορισμό και την εξέλιξη της Περιβαλλοντικής Γεωτεχνολογίας μέσα από τη διδασκαλία αυθεντικών επιστημονικών κειμένων στην Αγγλική Γλώσσα. Έτσι οι φοιτητές εξοικειώνονται με στοιχεία του λόγου (discourse features), όπως έννοιες και λεξιλόγιο που αφορούν στην ειδικότητα τους καθώς γραμματικές και συντακτικές δομές που συναντώνται σε κείμενα ορολογίας. Επιπλέον, εξασκούνται στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος και επιστολών, απαραίτητων για την ικανοποίηση των αναγκών τους τόσο σε εκπαιδευτικό, όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

social sciences  subject

Χρηματοοικονομική Διοίκηση και Πολιτική ΙΙ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΖΙΩΓΑΣ - Προπτυχιακό - (A+)
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (KOZANH), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Γενικός Στόχος Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Πολιτικής ΙΙ είναι η απόκτηση γνώσεων αναφορικά με την μεγιστοποίηση της αξίας της επιχείρησης. Ο σκοπός αυτός επιδιώκεται μέσω τριών λειτουργιών ήτοι αποφάσεις επενδύσεων, αποφάσεις χρηματοδοτήσεων και χρηματοοικονομική ανάλυση.

engineering subject

Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή και Ευχρηστία

Ευάγγελος Σαπρίκης - Προπτυχιακό - (A-)
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Γρεβενά, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα πραγματεύεται τις βασικές εννοιολογικές προσεγγίσεις της αλληλεπίδρασης του ανθρώπου με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

engineering subject

Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αέριων Χημικών Ρύπων

Μαρία Γούλα - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος & Μηχανικών Αντιρρύπανσης, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα «Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αέριων Χημικών Ρύπων», επιδιώκει την κατανόηση και πρακτική εξοικείωση του φοιτητή όσον αφορά το σχεδιασμό διαφόρων μονάδων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας αέριων χημικών ρύπων. Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται: Προσρόφηση Αερίων, Απορρόφηση Αερίων, Θερμική Μετάκαυση, Καταλυτική Μετάκαυση, Απομάκρυνση SO2, Απομάκρυνση ΝΟx. Τα μαθήματα παρέχουν στους φοιτητές το θεωρητικό υπόβαθρο για την κατανόηση των αρχών λειτουργίας, της μεθοδολογίας και του σχεδιασμού των τεχνολογιών αυτών. Ουσιαστικός στόχος είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές διεργασίες και τεχνολογίες αιχμής, τις οποίες πρόκειται να αντιμετωπίσουν μελλοντικά στο περιβάλλον εργασίας τους.

social sciences  subject

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων I

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΩΤΙΔΗΣ - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγικό μάθημα στην παρουσίαση των κυριότερων υποδειγμάτων γραμμικού προγραμματισμού και των μεθόδων επίλυσής τους, καθώς και τεχνικών για τη λήψη αποφάσεων κάτω από συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας.

natural sciences subject

Ειδικά Θέματα Δικτύων ΙΙ

Σπυρίδων Νικολάου - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Το μάθημα αποτελεί φυσική συνέχεια του μαθήματος Ειδικά Θέματα Δικτύων Ι και στηρίζεται πάνω στις γνώσεις που παρέχονται σε εκείνο. Το μάθημα καλύπτει την τέταρτη και τελευταία ενότητα (Accessing the WAN) της επίσημης ύλης του προγράμματος Cisco Certified Network Associate (CCNA) Exploration. Η διδασκαλία συνδυάζει την ηλεκτρονική πρόσβαση στην ύλη, με παραδόσεις στην αίθουσα και διεξαγωγή των πρακτικών ασκήσεων πάνω στη διδακτέα ύλη, με χρήση και διαχείριση πραγματικών δικτυακών συσκευών (switches και routers) και άλλων δικτυακών υποδομών σε ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο του Τμήματος.

other discipline image

Χριστιανική Φιλοσοφία

Μαρία Καράμπελια - Προπτυχιακό - (A-)
Ιερατικών Σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή σε θέματα που θίγει η χριστιανική φιλοσοφία, όπως η εκ του μη όντος δημιουργία, η τρεπτότητα των όντων, η σχέση θέλησης και δύναμης, η ελευθερία του ανθρώπου, το πρόβλημα του κακού, η δυνατότητα σωτηρίας και τελείωσης των πάντων.

humanities and arts subject

Χριστιανική Γραμματεία ΙΙΙ

Αναστάσιος Μαράς - Προπτυχιακό - (A+)
Τμήμα Ιερατικών Σπουδών, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγή στην Πατρολογία και μελέτη βίου, συγγραμμάτων και θεολογίας των Πατέρων και εκκλησιαστικών συγγραφέων από τον 10ο ως τον20ο αι. μ.Χ.

social sciences  subject

Ιστορία Οικονομικών Θεωριών

Δημήτριος Μαυρίδης - Προπτυχιακό - (A-)
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας

Εισαγωγικό μάθημα στην απόκτηση γνώσεων αναφορικά με την εξέλιξη των ιδεών της πολιτικής οικονομίας ως απαραίτητο υπόβαθρο για μία ολοκληρωμένη οικονομική μόρφωση. Παράλληλα, αναφορά στο ιστορικό πλαίσιο των σημαντικότερων γεγονότων οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών που επηρέασαν τους οικονομικούς στοχαστές και διαμόρφωσαν την σκέψη τους. Αναφορά στις ιδέες και απόψεις των κυριότερων εξ αυτών από τον 16ο αιώνα έως σήμερα.